האם יל"ד במתבגרים בארץ שכיח יותר באשכנזים מאשר במזרחיים וספרדים?

תאריך: 30/12/2019

מטרת המחקר שבוצע בקרב מתבגרים בצה"ל היתה לבדוק את הקשר בין אתניות ויל"ד בקרב מתבגרים ישראליים. מחקר העוקבה הרטרוספקטיבי נערך בקרב נשים וגברים בגיל 16-19 שהיו כשירים לשרות חובה בין 1994 ל – 2013. הנתונים שנכללו היו רפואיים, סוציו-דמוגרפיים, BMI, גיל, השכלה, הרקע הסוציו-אקונומי של המגורים ומקום לידת ההורים. האתניות של ההורים התבססה על מקום לידתם. הנבדקים יוחסו לקבוצה אתנית רק כאשר שני ההורים היו מאותה אתניות. העוקבה הסופית כללה 1,445,176 מתבגרים שמהם 716,289 נולדו להורים מאותה קבוצה אתנית. בעיבוד נמצא שיחס הסיכון המובהק ליל"ד בקרב אשכנזים היה 2.93 בהשוואה למזרחיים ושל 1.56 בהשוואה לספרדים. מוצא מזרחי (ילידי ארצות ערב או רפובליקות מוסלמיות בבריה"מ לשעבר) היה קשור בסיכון מוגבר ומובהק ליל"ד של 1.93 בהשוואה לספרדים. ממצאים דומים היו גם בעיבודים משניים לגבי אלו שנולדו רק בארץ.

Fishman B, Leiba A, Twig G, Shlomai G, Orr O, Landau R, Derazne E, Grossman E. Ethnic Variability Among Jews is Associated With Hypertension: Results of a Nationwide Study of 1.44 Million Adolescents. Am J Hypertens. 2019 Nov 28. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת

במחקר הנוכחי של כל המועמדים לשירות בצה"ל נמצא שמוצא אתני קשור ביל"ד ללא כל קשר להשמנה בעיקר במתבגרים ממוצא אשכנזי. הסיכון ליל"ד בקרב האשכנזים היה כמעט פי 3 גבוה יותר בהשוואה לספרדים ופי 1.56 בהשוואה למזרחיים. יתרה מכך, השכיחות של יל"ד בקרב מתבגרים ממוצא מזרחי היה כמעט כפול בהשוואה לספרדים. גורמי הסיכון ליל"ד בכלל האוכלוסייה כוללים גורמי התנהגות וגורמים סביבתיים כמו עישון והשמנה אבל בקרב המתבגרים במחקר הנוכחי ניתן ליחס לשונות של יל"ד בין 30 ל – 50%  ולגורמים אחרים כמו שונות גנטית. מעניין לציין שאלו ממוצא ספרדי היו יותר שמנים עם BMI גדול יותר ועם רקע סוציו-אקונומי נמוך יותר מהאשכנזים ולמרות זאת יל"ד היה הרבה שכיח בקרב האשכנזים. קיימת אמנם אפשרות מבחינה גנטית שמתבגרים אשכנזים הם אמביציוניים יותר עם פעילות יתר של המערכות הסימפתטית, הרנין-אנגיוטנסין ואולי רגישות גדולה יותר למלח ולאלדוסטרון אבל היבט זה לא נבדק במחקר האפידמיולוגי הנוכחי.

כתיבת תגובה