האם יל"ד בדיד סיסטולי או דיאסטולי קשורים בשכיחות גדולה יותר של יל"ד של החלוק הלבן לבד או ליל"ד של החלוק הלבן שאינו מאוזן?

תאריך: 30/12/2019

מטרת המחקר שבוצע בברזיל היתה לבדוק את השכיחות של יל"ד של החלוק הלבן (שווה או מעל 140 ממ"כ) או יל"ד של החלוק הלבן שאינו מאוזן לאורך טווח הגילים בקרב חולים עם יל"ד סיסטולי בדיד, יל"ד דיאסטולי בדיד (שווה או מעל 90 ממ"כ) ויל"ד סיסטולי-דיאסטולי ללא טיפול או מטופלים תרופתית. במחקר "חתך" נכללו 8,809 חולים ללא טיפול (42% גברים, גיל ממוצע 52.1) ו – 9,136 חולים מטופלים (39% גברים, גיל ממוצע של 59.7) משתי אוכלוסיות עצמאיות שעברו ניטור של לחץ הדם בבית (המדידות בבית נערכו בבוקר ובערב במשך 4 ימים רצופים יום לאחר המדידות במרפאה, לחץ דם סיסטולי תקין נמוך מ – 135 ודיאסטולי תקין נמוך מ – 85 ממ"כ). נערך גם ריבוד לגיל – צעירים מ – 40, שווה או מעל 40 ונמוך מ – 60 ושווה או מעל 60. בעיבודים נמצא שהשכיחות של יל"ד של החלוק הלבן ויל"ד של החלוק הלבן שאינו מאוזן היתה גדולה יותר באופן מובהק באלו עם יל"ד סיסטולי או דיאסטולי בדידים מאשר יל"ד סיסטולי-דיאסטולי בכל שכבות הגיל. בעיבודים מתוקננים לגיל, BMI והאוכלוסייה נמצא שבהשוואה ליל"ד סיסטולי-דיאסטולי אלו עם יל"ד סיסטולי בדיד היו בסיכון מוגבר פי 4.1. 3.1 ו – 1.6 ליל"ד של החלוק הלבן ופי 3.3., 3.6 ו- 2 ליל"ד של החלוק הלבן שאינו מאוזן בגיל צעיר, גיל הביניים ומבוגרים יותר בהתאמה בעוד שיל"ד דיאסטולי בדיד היו בסיכון פי 2.3, 2.6 ופי 2 ליל"ד של החלוק הלבן ופי 3.8, 3.2 ופי 3.8 בסיכון גדול יותר ליל"ד של החלוק הלבן שאינו מאוזן בגיל צעיר, ביניים וקשישים יותר בהתאמה.

Feitosa ADM, Mota-Gomes MA, Barroso WS, et al. Relationship between office isolated systolic or diastolic hypertension and white-coat hypertension across the age spectrum: a home blood pressure study. J Hypertens. 2019 Nov 28. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת

שני הממצאים העיקריים בעיבוד הנוכחי של 3 סוגי יל"ד במדידות במרפאה עם ריבוד לגיל בקרב חולים שעברו מדידות רבות בבית היו: האחד, יל"ד סיסטולי בדיד, יל"ד דיאסטולי בדיד קשורים בשכיחות גדולה יותר של יל"ד של החלוק הלבן ויל"ד של החלוק הלבן שאינו מאוזן בהשוואה ליל"ד סיסטולי-דיאסטולי בדיד בכל שכבות הגיל. שנית, חולים עם יל"ד סיסטולי בדיד מטופל ואינו מטופל בגיל צעיר וביניים ועם יל"ד דיאסטולי בדיד בכל הגילים נמצאים בסיכון הגדול ביותר לסבול מיל"ד של החלוק הלבן או מיל"ד של החלוק הלבן שאינו מאוזן בהשוואה יל"ד סיסטולי-דיאסטולי מתואם לגיל. ממצאים אלו מעידים באופן כללי שיל"ד סיסטולי בדיד ויל"ד דיאסטולי בדיד קשורים בצורה עקבית בפנוטיפים של החלוק הלבן ללא כל קשר לגיל והטיפול ביל"ד. מכאן, טיפול או חוסר טיפול ביל"ד סיסטולי בדיד בגיל נמוך מ – 60 וטיפול או חוסר טיפול ביל"ד דיאסטולי בדיד בכל הגילים קשור בסיכון הגדול ביותר לפנוטיפים של יל"ד של החלוק הלבן.

כתיבת תגובה