האם 3 מדידות ביתיות של לחץ הדם בשינה הן חזאיות טובות יותר גם בהשוואה למדידות בשינה ב- ABPM?

תאריך: 02/06/2020

מטרת המחקר היפאני שבוצע ע"י Kario וחב' היתה להשוות באופן ישיר את הכוח הפרוגנוסטי לאירועים CV עתידיים של לחץ הדם בשינה שנמדד ע"י מכשיר ביתי (שמודד אוטומטית את לחץ הדם בשעה 02:00, -03:00 – 04:00) לעומת ABPM. נכללו 1,005 משתתפים ממחקר Japan Morning Surge-Home Blood Pressure שלחץ דמם נמדד הן במרפאה (לפחות 3 פעמים ובמשך מספר ימים), בבית (3 פעמים בבוקר ו – 3 פעמים בערב (במשך 9 ימים רצופים בממוצע) ו – ABPM לפחות פעם אחת במשך המעקב. תוך מעקב ממוצע של 7.6 שנים היו 80 אירועים CV. מרבית המשתתפים (91.8%) סבלו מיל"ד ו – 80.7% נטלו תרופות ליל"ד. ערכי לחץ הדם הסיסטולי במדידה הלילית במכשיר הביתי היו גבוהים יותר באופן מובהק בהשוואה ללחץ הסיסטולי הלילי ב – ABPM (123 לעומת 120.3 ממ"כ). יל"ד הוגדר כלחץ ביתי או אמבולטורי שווה או מעל 120 ממ"כ. שיעור המשתתפים שהוגדרו כסובלים מיל"ד לילי היה 46.7% על פי מדידה ביתית לעומת 46.7% ע"י ABPM. יל"ד לילי על פי המדידה הביתית היה קשור בסיכון יחסי מוגבר ומובהק של 1.78 לאירועים לבביים ושל 2.65 לשבץ מוחי ללא כל קשר ללחץ הסיסטולי במרפאה. תוצאות אלו לא נמצאו בהתייחסות ליל"ד הלילי שנמדד ב – ABPM.

Mokwatsi GG, Hoshide S, Kanegae H, et al. Direct Comparison of Home Versus Ambulatory Defined Nocturnal Hypertension for Predicting Cardiovascular Events: The Japan Morning Surge-Home Blood Pressure (J-HOP) Study [published online ahead of print, 2020 Jun 15]. Hypertension.

הערת פרופ' יודפת

במחקר הנוכחי נמצא ש – 3 מדידות חוזרות בשינה במשך כשבוע הן חזאיות עצמאיות לשבץ מוחי וכלל האירועים ה – CV. בנוסף, לא נמצא כל קשר בין יל"ד סיסטולי לילי שנמדד ב – ABPM והאירועים ה – CV. ממצאים אלו מייצגים למעשה את ההבדל בין שני סוגי המדידות. לא מעט מחקרים דיווחו שכושר השיחזור של מדידת לחץ הדם ע"י ABPM הוא קטן ובעיקר שגם במחקר הנוכחי לא מפורט מה היה מספר מדידות לחץ הדם בשיטה זאת (שאגב בוצעו במרפאה) פרט לציון שבדיקה זאת בוצעה לפחות פעם אחת ואילו 3 המדידות הליליות ע"י המכשיר האוטומטי בוצעו לפחות באופן רציף במשך כשבוע. אחת הבעיות שאני נתקל בחולים שעוברים ABPM היא ההפרעה הקשה לשינה בגלל מדידות רבות של לחץ הדם (במחקר הנוכחי כל 30 דקות) וללא כל ספק הפרעות אלו מעלות את לחץ הדם. הסיכון להפרעה בשינה ב – 3 מדידות בלילה הוא נמוך בהרבה אבל הממוצע של מדידות חוזרות מפחית בהרבה גם את ההפרעות האלו ולכן בפעם הראשונה מראות תוצאות מחקר זה כמה עדיפה שיטה זאת לחיזוי הפרוגנוזה ה – CV. איני יודע האם מכשיר זה קיים כבר בשוק אבל אין כל ספק ששיטה זאת תהיה עדיפה מכל הבחינות.

כתיבת תגובה