האם יחס פיברינוגן- אלבומין הוא חזאי חזק למידת "קפיצת" לחץ הדם בבוקר?

תאריך: 02/06/2020

מטרת המחקר שבוצע בתורכיה היתה לבדוק את הקשר בין פיברינוגן, אלבומין ויחס פיברינוגן/אלבומין עם "קפיצת" בוקר מוגזמת בלחץ הדם בחולי יל"ד ללא כל טיפול תרופתי. נכללו במחקר 249 חולי יל"ד ללא טיפול שאובחנו כסובלים מיל"ד בניטור קליני ואמבולטורי. לחץ הדם בבוקר הוגדר כממוצע לחץ הדם בשעתיים הראשונות לאחר ההתעוררות, לחץ הדם הנמוך ביותר אובחן כממוצע של 3 מדידות במדידת לחץ בדם בשינה. "קפיצת" הבוקר בלחץ הדם חושבה כלחץ הדם הסיסטולי בבוקר פחות לחץ הדם הנמוך ביותר. בחולים עם "קפיצת" בוקר גדולה יותר נמצאו ערכים גבוהים יותר של פיברינוגן, יחס פיברינוגן/אלבומין ורמה נמוכה יותר של אלבומין מאלו עם ערכים נמוכים יותר של "קפיצת" הבוקר. "קפיצת" הבוקר היתה בקורלציה מובהקת חיובית עם פיברינוגן ויחס פיברינוגן/אלבומין ושלילית עם אלבומין. פיברינוגן, אלבומין ויחס פיברינוגן/אלבומין היו חזאים עצמאיים של "קפיצת" בוקר מוגזמת. יחס פיברינוגן/אלבומין היה החזאי המובהק החזק יותר מאשר פיברינוגן ואלבומין ב"קפיצת" בוקר מוגזמת.

Özdemir M, Yurtdaş M, Asoğlu R, et al. Fibrinogen to albumin ratio as a powerful predictor of the exaggerated morning blood pressure surge in newly diagnosed treatment-naive hypertensive patients [published online ahead of print, 2020 Jun 12]. Clin Exp Hypertens. 2020;1-8.

הערת פרופ' יודפת

ממצאי מחקר זה מראים שלחולים עם "קפיצת" בוקר מוגזמת יש ערכים גבוהים יותר של פברינוגן ויחס פיברינוגן/אלבומין וערכים נמוכים של אלבומין. ממצאים אלו מעידים על קשר פתו-פיזיולוגי חשוב בין דלקת ל"קפיצת" הבוקר בלחץ הדם. "קפיצת" הבוקר בלחץ הדם היא תופעה תקינה אבל "קפיצת" בוקר מוגזמת קשורה ביל"ד, גיל מתקדם, הפרעה במטבוליזם של הגלוקוזה, עישון וכן בהפרעה אנדותליאלית והגדלת מדד נפח החדר השמאלי. לפיברינוגן יש השפעה פרו-דלקתית והוא עולה לרמה גבוהה במקרה של דלקת ומעלה את צמיגות הדם וצימוד הכדוריות אדומות שקשורים בהפעלת תאי אנדותל ושריר חלק והצטברות של טסיות בגלל נזק בקיר כלי הדם. אלבומין משמש כנשא להעברת חומרים רבים כמו חומצות אמינו, תרופות, הורמונים וחומצות שומניות בדם. יש לו תפקיד חשוב בהגנה נוגדת החימצון מחוץ לתאים ובפני התפתחות מחלה CV ויל"ד. רמה נמוכה של אלבומין קשורה בעליית צמיגות הדם, הפרעה אנדותליאלית, דלקת ועלייה בסיכון ה- CV. לכן, יחס פיברינוגן/אלבומין גבוה שנובע מעליית רמת הפיברינוגן וירידה ברמת האלבומין נמצא בקורלציה טובה יותר עם דלקת מאשר כל מהם בנפרד בגלל התנודתיות ברמת כל אחד מהם. יחס זה יכול לשמש לא רק ל"קפיצה" מופרזת בלחץ הדם בבוקר אלא גם לזיהוי מוקדם של חולים בסיכון מוחי ו – CV. עלייה בעומס הדלקתי יכולה להוות גם מטרה לטיפול תרופתי להורדת סיכון זה.

כתיבת תגובה