האם טיפול ביל"ד מבוסס אמלודיפין מוריד את שיעורי השבץ המוחי לאחר מעקב של שני עשורים לעומת הטיפול מבוסס – אטנולול? דיווח ממחקר ASCOT.

תאריך: 02/06/2020

מטרת המעקב של 2 עשורים בשתי זרועות מחקר ASCOT היתה לבדוק השפעה ארוכת טווח של טיפול מבוסס- אמלודיפין לעומת טיפול מבוסס-אטנולול וטיפול באטורבסטטין לעומת פלצבו על היארעות של דמנציה בקרב 8,580 חולי יל"ד מבריטניה מהמספר הכולל של 19,342 חולים. גם לאחר מעקב של 20 שנה נמצאה ירידה מובהקת של 18% בהיארעות של שבץ מוחי בטיפול מבוסס-אמלודיפין לעומת הטיפול מבוסס-אטנולול. לעומת זאת, אף אחת מתרופות אלו לא היתה קשורה בירידה בהיארעות של דמנציה כולל השפעת אטורבסטטין לעומת פלצבו בעיבוד נפרד. הממצא הנוסף הראה ששונות גדולה יותר בלחץ הדם היתה קשורה בשכיחות גדולה יותר של דמנציה. כצפוי, משתתפים שעברו אירוע מוחי היו בסיכון מוגבר של 67% לדמנציה.

Whiteley W, et al. Effect of lipid-lowering, blood pressure regimens and blood pressure variability. Clinical trials webinar of the ESO-WSO 2020 Congress, sponsored by the European Stroke Organisation and the World Stroke Organization. Presented May 13, 2020.

 

הערת פרופ' יודפת

כזכור, במחקר האנגלו-סקנדינבי ASCOT נכללו חולי יל"ד עם 3 או יותר גורמי סיכון CV אבל ללא מחלה כלילית ונמשך משנת 1998 ועד 2002. זרוע אחת של החולים הוקצתה אקראית לטיפול מבוסס-אמלודיפין או לטיפול מבוסס-אטנולול במחקר שנמשך 5.5 שנים. המחקר הופסק בשנת 2004 בגלל הירידה בתמותה מכל סיבה בטיפול מבוסס-אמלודיפין למרות שנקודת הסיום הראשונית – 10% ירידה בשיעור אוטם שריר הלב ללא ועם תמותה לא היתה מובהקת. בזרוע השנייה של ASCOT נערכה השוואה בין טיפול באטורבסטטין לעומת פלצבו שהופסק לאחר 3.3 שנים בגלל שיפור ניכר בהיארעות של אוטם שריר הלב בקבוצת האטורבסטטין. מרבית המשתתפים במחקר היו גברים וממוצע לחץ הדם בבסיס היה 162/92 ממ"כ. הטיפול מבוסס-אמלודיפין היה קשור בירידה מובהקת של 18% באירועים המוחיים. במעקב של 20 שנה נמצאה מגמה חיובית חזקה יותר לגבי שבץ מוחי מאשר מחלת אלצהיימר. ממצא זה אינו מפתיע היות במחלה זאת קיימות 8 פתולוגיות שבהן רק הווסקולרית ניתנת להשפעה חיובית ע"י טיפול ביל"ד וסטטינים. עדיין לא ברור האם המשתתפים נטלו טיפול תרופתי לאחר גמר המחקר והאם הקפידו לטפל בגורמי הסיכון האחרים. מכל מקום, מציין פרופ' הצ'ינסקי (נוירולוג) שיש להמשיך בטיפול ביל"ד ובסטטינים ושאת הטיפול ביל"ד יש ליטול לפני השינה היות וכיום קיימות ראיות שטיפולים אלו מורידים בחצי את התוצאים ה – CV כמו שבץ מוחי והתקפי לב.

כתיבת תגובה