האם טיפול בחסמי בטא הוא יעיל למניעת תגובה היפרטנסיבית במבחן מאמץ?

תאריך: 02/06/2020

מטרת המחקר שבוצע בתורכיה היתה לבדוק את השפעת הטיפול התרופתי על תגובת יל"ד במבחן מאמץ על הליכון בקרב 2.970 משתתפים. תגובה היפרטנסיבית למאמץ הוגדרה כערך סיסטולי מעל 210 ממ"כ בגברים ומעל 190 ממ"כ בנשים. השפעת טיפול נגד תגובה היפרטנסיבית למאמץ נבדקה ב- 992 משתתפים. תגובה היפרטנסיבית למאמץ נמצאה בקרב 11.4% (113 משתתפים) עם יל"ד ובקרב 5.9% (107) משתתפים ללא יל"ד – הבדל מובהק. תגובה היפרטנסיבית למאמץ נמצאה באופן מובהק יותר בגברים (67.3% לעומת 57.6% בנשים) ובחולים עם  BMI גבוה יותר (30.3% לעומת 29.1%). לא נמצא קשר מובהק בין הטיפול התרופתי והתפתחות של תגובה היפרטנסיבית למאמץ פרט לחסמי ביטא. לאחר עיבוד רב-מישתנים נמצא שמגזר, BMI וטיפול בחסמי ביטא היו חזאים עצמאיים ומובהקים לתגובה היפרטנסיבית למאמץ – גברים והשמנה הגבירו את התגובה וטיפול בחסמי ביטא לבד או בשילוב תרופות אחרות הקטינו את התגובה.

Mert KU, Şener E, Yılmaz AS, et al. The association of exaggerated hypertensive response to exercise and beta-blockers use in hypertensives. [published online ahead of print, 2020 Jun 16]. Clin Exp Hypertens. 2020;1-7.

הערת פרופ' יודפת

במחקר הנוכחי נמצא שטיפול בחסמי ביטא לבד או בשילוב עם תרופות נוספות קשור באופן מובהק בתגובה היפרטנסיבית נמוכה יותר למאמץ.  תגובה מוגברת למאמץ נמצאה בקרב גברים, אלו עם BMI גבוה (כנראה בגלל תגובה סימפתטית שמגבירה את תגובת לחץ הדם למצבי דחק כמו תירגול  וגם בגלל הפרעה בתיפקוד האנדותליאי). ההשפעה המניעתית של חסמי ביטא  כנגד עליות גבוהות וחוזרות של לחץ הדם נמצאה גם בדיווח קודם בגברים. המנגנון שקשור בתגובה ההיפרטנסיבית למאמץ נובע כנראה מגורמים שונים. אפשרות אחת שעלייה בלחץ הסיסטולי במאמץ קשורה בקשיות העורקים שהם גם חזאים עצמיים לתמותה. אפשרות אחרת היא שמבנים בלתי תקינים ו/או חוסר אפשרות להתרחבות של כלי הדם ההיקפיים וזרימת דם מוגברת בהם יכולה גם להעלות את לחץ הדם בזמן מאמץ. במספר מחקרים נמצאה גם הפרעה בתיפקוד האנדותל וגם כאפשרות לצעד ראשון בהתפתחות טרשת העורקים בחולי יל"ד. כך, שעלייה מוגברת של לחץ דם במאמץ יכולה להיחשב כשוות ערך למחלה כלילית וטיפול מוקדם בחסם בטא נראה כגישה סבירה. כידוע, חסמי בטא אינם נחשבים כיום כתרופת הקו הראשון לטיפול ביל"ד פרט לאחר אוטם שריר הלב ואי ספיקת הלב. חסמי בטא יכולים למנוע תגובה מוגברת של לחץ הדם במאמץ וגם מגבירים את הסבילות למאמץ ומורידים את התחלואה והתמותה ע"י שיפור בתיפקוד האנדותל. לא פעם הופנו אלי חולי יל"ד לאור הממצא של תגובה מוגברת של לחץ הדם למאמץ, אני מייעץ להם לבצע מעקב סדיר אחרי לחץ הדם לאחר ששללתי קיום יל"ד ב – ABPM ופגיעה באברי מטרה. כדי להוכיח שטיפול במקרים אלו בחסמי בטא יכול למנוע אירועים CV עתידיים נצטרך למחקרי התערבות אקראיים וכפולי- סמיות.

כתיבת תגובה