האם התמותה מ – CV ומכל סיבה גבוהה יותר בחולים שהיל"ד שלהם התפתח בגיל צעיר יותר?

תאריך: 02/06/2020

מטרת המחקר שבוצע בסין היתה לבדוק את הקשר בין גיל התפתחות של יל"ד לבין התמותה ה- CV או מכל סיבה. במחקר הפרוספקטיבי נכלל 71,245 משתתפים ללא יל"ד ומחלה CV בסקר הראשון (יולי 2006 עד אוקטובר 2007 של מחקר Kailuan שהוא מחקר עוקבה פרוספקטיבי בעיר בשם Tangahan. נערך מעקב אחרי כל המשתתפים פעם בשנתיים עד 31 לדצמבר 2017. זוהו 20,221 מקרי יל"ד חדשים תוך המעקב. לכל חולה יל"ד נבחר אקראית אדם ללא יל"ד מותאם לגיל ומגדר ונכללו 19.887 זוגות של מקרה-בקרה. תוך מעקב ממוצע של 6.5 שנים היו 1,672 מקרי תמותה CV ו – 2,008 תמותה מכל סיבה. לאחר תיקנון רב-מישתנים נמצא שהסיכונים לתוצאי התמותה הוחלשו עם עליית הגיל של חולי יל"ד חדש. ממוצע יחס הסיכון לתמותה CV ומכל סיבה היו 2.26 ו- 2.59 להתפתחות יל"ד חדש בגיל נמוך מ – 45, 1.62 ו – 2.12 לגיל 45-54, 1.42 ו – 1.30 לגיל 55-64 ו – 1.33 ו – 1.29 לגיל שווה או מעל 65 (כולם מובהקים).

Wang C, Yuan Y, Zheng M, et al. Association of Age of Onset of Hypertension With Cardiovascular Diseases and Mortality. J Am Coll Cardiol. 2020;75(23):2921‐2930.

הערת פרופ' יודפת

במחקר עוקבה זה נמצא שהסיכון הגדול ביותר לתמותה CV ומכל סיבה נמצא באנשים שפיתחו יל"ד בגיל נמוך מ – 45. הסיכון של תוצאים אלו ירד עם כל עשור בעליית הגיל של חולי יל"ד חדש. ממצא דומה היה גם לגבי שבץ מוחי. ממצא זה מניח שחולים שמפתחים יל"ד בגיל צעיר יותר סובלים מסיכון מוגבר יותר להיארעות של תמותה CV ותמותה מכל סיבה. המנגנון שקשור בממצאים אלו אינו ברור וקיימים מספר הסברים אפשריים. יל"ד נחשב כמחלה מורכבת שנגרמת ע"י רקע גנטי ביחד עם חשיפה לגורמי סביבה. קיימות ראיות שמניחות שהתפתחות מוקדמת של יל"ד מושפעת יותר מגורמים תורשתיים. במחקרים קודמים זוהו מספר אתרים ווריאנטים גנטיים שקשורים בהתפתחות יל"ד ואוטם שריר הלב בגיל מוקדם. בנוסף, ממצאים משני מחקרים שמבוססים על קשרים גנטיים ביל"ד מניחים שמדדי סיכון גנטי שמבוססים על פולימורפיזם של נוקלאוטיד יחיד (SNP) קשורים ב – LVH, שבץ מוחי ומחלה כלילית. סביר מאד, בהסתמכות על ראיות אלו, שהתפתחות של יל"ד בגיל צעיר נובעת מרגישות גנטית. חולים צעירים אלו יכולים גם לכלול וריאנטים שקשורים גנטית ביל"ד שתורמים למחלה CV עם סיכון גדול יותר לאירועים CV. מצד שני, חולים אלו נמצאים גם בסיכון מוגבר ל – LVH. הסתיידות כלילית ופגיעה באברי מטרה רבים כולל הפרשת חלבון בשתן שמעלה את הסיכון לתמותה CV ותמותה מכל סיבה. מכל מקום, ממצאי מחקר זה מעלים את החשיבות למעקב של לחץ הדם בכל הגילים עם מעקב רציף יותר במבוגרים צעירים.

פורסם בקטגוריה סקירה חודשית , מאת מערכת החברה ליתר לחץ-דם בישראל.

כתיבת תגובה