האם הסיכון ל – CV של יל"ד סיסטולי/דיאסטולי בדרגה 1 גבוה מיל"ד סיסטולי או דיאסטולי בדיד בדרגה 1 בצעירים?

תאריך: 02/06/2020

מטרת המחקר המשותף של חוקרים מקוריאה וארה"ב היתה לבדוק את התוצא ה – CV בצעירים עם יל"ד סיסטולי בדיד או יל"ד דיאסטולי בדיד או יל"ד סיסטולי/דיאסטולי כולם בדרגה 1 לפי הנחיות 2017 ACC/AHA.

הנתונים נלקחו ממסד הנתונים של סקר בריאות בקוריאה וכללו 6,424,090 משתתפים בגיל 20-39, ללא כל טיפול תרופתי משנת2003-2007. המשתתפים רובדו לאלו ללא יל"ד (נמוך מ – 120/80 ממ"כ), לחץ דם מוגבר (סיסטולי בין 120-129, דיאסטולי נמוך מ – 80), דרגה 1 של יל"ד דיאסטולי בדיד (סיסטולי נמוך מ – 130/דיאסטולי 80-89 ממ"כ); דרגה 1 של יל"ד סיסטולי בדיד (סיסטולי 130-139/דיאסטולי נמוך מ – 80 ממ"כ) ודרגה 2 של יל"ד (סיסטולי שווה וגבוה מ140/דיאסטולי שווה או גבוה מ – 90 ממ"כ). התוצא הראשוני היה סך כל האירועים ה – CV כולל אוטם שריר הלב, שבץ מוחי, אי ספיקת לב ותמותה בגלל מחלה CV. הגיל הממוצע של המשתתפים היה 30 שנה ו- 60% מהם גברים. במשך חציון ממוצע של 13.2 שנים היו 44,070 אירועים CV. בעיבוד רב מישתנים מתוקנן נמצא שיחסי הסיכון לאירועים CV היה 1.14, ללחץ דם מוגבר היה 1.32, ליל"ד דיאסטולי סיסטולי/דיאסטולי בדיד בדרגה 1 היה 1.36, ליל"ד סיסטולי בדיד בדרגה 1 הוא היה 1.36 ולחץ דם סיסטולי/דיאסטולי בדרגה 1 היה 1.67 וליל"ד סיסטולי/דיאסטולי בדרגה 2 היה 2.40 בהשווה ללחץ דם תקין (כולם מובהקים).

Lee H, Yano Y, Cho SMJ, et al. Cardiovascular Risk of Isolated Systolic or Diastolic Hypertension in Young Adults. Circulation. 2020;141(22):1778‐1786.

הערת פרופ' יודפת

הממצאים במחקר מראים שהסיכון ה – CV בצעירים עם יל"ד בדרגה 1 משתנה בהתאם ליל"ד דיאסטולי בדיד, סיסטולי בדיד וסיסטולי/דיאסטולי. הסיכון ה – CV של יל"ד סיסטולי בדיד דומה לסיכון של יל"ד דיאסטולי בדיד בעוד שהסיכון של יל"ד סיסטולי ודיאסטולי הוא גדול יותר משני האחרים. המנגנון שמונח ביל"ד סיסטולי בדיד לעומת יל"ד דיאסטולי בדיד הוא שונה. התורם העיקרי ללחץ דיאסטולי גבוה יותר הוא תנגודת ווסקולרית סיסטמית מוגברת יותר בעוד שהתורם ללחץ סיסטולי גבוה יותר הוא עלייה בקשיות האאורטה והקטנת קוטרו במבוגרים צעירים. מצד שני, הממצא במחקר הנוכחי הראה שאין הבדל משמעותי בין הסיכון ה – CV בין שני סוגים אלו. יתרה מכך, שינויים בקטיגוריות לחץ הדם מהבסיס במעקב של מדידות  בדרגה 1 של יל"ד לא היו קשורים עם סיכון גבוה יותר מאשר אלו שנשארו באותו רובד של לחץ הדם פרט, כאשר דרגה 1 של יל"ד סיסטולי בדיד או יל"ד דיאסטולי בדיד הופכת לדרגה 1 של יל"ד סיסטולי/דיאסטולי. עליות בדרגת לחץ הדם לאורך זמן (כמו משלב 1 ל – 2) היו קשורות עם סיכון גדול יותר ומובהק בעוד שירידות בלחץ הדם בין הביקורים (מעבר דרגה 1 ללחץ דם תקין או לחץ דם גבוה יותר) נטו להיות קשורות בסיכון CV נמוך יותר. מכל מקום, קיים צורך לברר האם הירידה בלחץ הדם לאורך זמן קשורה בהתערבות תרופתית או התערבות שאינה תרופתית.

כתיבת תגובה