מה הן ההמלצות למדידה ביתית של לחץ הדם בגלוי הדעת של ה- American Heart Association ו – ?American Medical Association

תאריך: 30/07/2020

אני מביא כאן את מרבית ההמלצות והשמטתי את הסעיפים של עלות-יעילות שהם רלבנטיים בארה"ב:

Overview

 • Self-measured BP monitoring is a validated approach to measure out-of-office BP and is recognized to be part of hypertension diagnosis and treatment.
 • Higher self-measured BP is associated with increased cardiovascular risk independently of office BP.
 • There is a lack of strong evidence showing that self-measured BP monitoring is superior to ABPM and vice versa for predicting cardiovascular risk.

Indications

 • Diagnosing white-coat hypertension and masked hypertension and identifying white-coat effect and masked uncontrolled hypertension
 • Evaluating BP in response to treatment
 • Confirming the diagnosis of resistant hypertension
 • Detecting morning hypertension
 • The 2017 Hypertension Clinical Practice Guidelines considered self-measured BP monitoring to be a more practical approach than ABPM in clinical practice, particularly for individuals taking antihypertensive medication.

Technique and device accuracy

 • Use upper arm self-measured BP monitoring devices and appropriately sized cuffs.
 • Use a standardized protocol for BP measurement and monitoring.
 • Use validated devices.
 • Use devices that store readings (preferred if available).
 • BP readings should be printed or preferably transferred electronically to healthcare providers through the electronic health record (if available).

Effectiveness on lowering BP

 • The use of self-measured BP monitoring without cointerventions vs usual care is associated with moderate reductions in SBP and DBP at 6 mo. The use of self-measured BP monitoring with cointerventions vs usual care is associated with moderate reductions in SBP and DBP and improved BP control at 12 mo.
 • The benefits of BP lowering and BP control are greatest when self-measured BP monitoring is conducted along with cointerventions.

Shimbo D, Artinian NT, Basile JN, et al. Self-Measured Blood Pressure Monitoring at Home: A Joint Policy Statement From the American Heart Association and American Medical Association [published online ahead of print, 2020 Jun 22]. Circulation.

הערת פרופ' יודפת

גילוי דעת זה ביחד עם גילוי הדעת של החברה האירופית ליל"ד מאשרים מה שאני כבר עושה שנים רבות – הסתמכות על המדידות בבית ולא על המדידות במרפאה באיבחון וטיפול ביל"ד.

מספר הערות:

 1. מרבית המכשירים האוסצילומטריים שנמכרים בארץ לא עברו תיקוף. 2
 2. שיטת המדידה בהמלצות אלו הן שתי מדידות בבוקר עם פער של דקה ושתי מדידות בערב במשך 7 ימים עם מינימום של 3 ימים. לא מצאתי באף אחת מההמלצות מענה לשאלות שאין לי תשובה ברורה: בבוקר – עם הקימה או לא משנה? לאחר מתן שתן? בצום או זה אינו משנה? בערב – אחרי ארוחת הערב או לפני השינה? מתי נוטלים את תרופות בערב לפני המדידה או לא משנה? רק לפני המדידה ללא קשר לארוחת הערב? לדעתי, לשאלות אלו יש חשיבות גדולה על ערכי לחץ הדם שנמדדים.
 3. הכותבים מציינים שעדיין אין ראיות מה עדיף על מה – מדידות ביתיות או ABPM. ב"חדשות" שהבאתי לאחרונה התייחסתי לתוצאות ממחקר בו נמצא שקיימת עדיפות למדידות ביתיות (בעיקר אם ABPM בוצע רק פעם אחת) היות וניתן להסתמך על 4 מדידות ביום ובמשך 7 ימים שכוללות 28 מדידות.
 4. בניגוד להנחיות האירופיות משנת 2018 ושלנו, הגדרת יל"ד בבית היא שווה או מעל 130/80 ממ"כ ולא שווה או מעל 135/85 ממ"כ.
פורסם בקטגוריה סקירה חודשית , מאת מערכת החברה ליתר לחץ-דם בישראל.

כתיבת תגובה