מה הם גורמי הסיכון להתפתחות יל"ד בחולי סוכרת?

תאריך: 30/07/2020

מטרת המחקר מסוג "חתך" שבוצע בבית החולים ובמרכז בריאות בקמרון באפריקה היתה לבדוק מהם גורמי הסיכון להתפתחות יל"ד בחולי סוכרת.

במחקר שנמשך 6 חודשים ונכללו בו 109 חולים (משני סוגי הסוכרת) בגיל 24-81 שנבחרו אקראית. תוך שימוש בשאלונים לפני תחילת המחקר נאספו נתונים סוציו-דמוגרפיים, הרגלי חיים, היסטוריה של יל"ד ומדדים אנתרופומטריים. השכיחות (על פי הקריטריונים האמריקאים מ – 2017) של יל"ד היתה 86.2%. מכלל המשתתפים היו 13.8% נורמוטנסיביים, 32.1% עם יל"ד בדרגה 1 ו – 54.1% עם יל"ד בדרגה 2. נמצא קשר הפוך ומובהק  עם יל"ד בדרגה 1 באלו ממגדר גברי ואלו שאינם מעשנים בעוד שאכילה פחות מ – 3 פעמים ביום ומשך סוכרת מעל 9 שנים היו קשורים חיובית ובאופן מובהק עם יל"ד. גיל מעל 40 היה קשור באופן שלילי ומובהק עם יל"ד בדרגה 2. מצד שני, לגיל מעל 40 היתה השפעה שלילית בין נוצרים, אלו עם השכלה פחותה בחולי סוכרת, סוכרת מעל 9 שנים ואלו עם טיפול תרופתי. משך הסוכרת (מתוקנן לגיל) והיקף מותניים בלתי תקין היו קשורים באופן מובהק ביל"ד בדרגה 2. יחס מותן-ירך בלתי תקין ואכילה יותר מפעמיים ביום היו קשורים באופן מובהק ביל"ד בשתי הדרגות.

Kemche B, Saha Foudjo BU, Fokou E. Risk Factors of Hypertension among Diabetic Patients from Yaoundé Central Hospital and Etoug-Ebe Baptist Health Centre, Cameroon. J Diabetes Res. 2020;2020:1853516. Published 2020 Jun 15.

הערת פרופ' יודפת

ראשית, עלי לציין שהמחקר שהיה מסוג "חתך" עסק במדגם קטן של תושבי קמרון ולכן יש להתייחס בזהירות לכל הקורלציות הרבות שחלקם מבלבלות אבל מעניין להביא נתונים מאוכלוסייה שאיננו מכירים. שנית, ממחקר ACCORD-BP אנו יודעים שאיזון לחץ הדם בחולי סוכרת מסוג 2 תורם יותר מאשר איזון הסוכרת להורדת הסיכון ה – CV. תוצאות מחקר זה מראות שהשכיחות של יל"ד בחולי סוכרת (משני הסוגים) היא גדולה מאד וקרובה ל – 90%. תוצאות אלו מבהירות גם את העובדה שמאפייני גורמי הסיכון משתנים עם ההתפתחות של יל"ד מלבד, למשך הסוכרת שקיים בכל דרגות לחץ הדם. גורמי סיכון שניתן לשנותם במחקר זה הם יחס מותן-ירך, היקף המותניים, עישון ושיעור הארוחות (פחות). תשומת לב על פי המחקר יש לתת לחולי סוכרת עם משך ארוך (מעל 9 שנים). יש גם חשיבות בזיהוי חולי סוכרת ללא יל"ד שצורכים הרבה מלח, בעיקר נשים ומעשנים. באלו עם יל"ד בדרגה 1 יש להתמקד בחולים מעל גיל 40 ו/או  עם היקף מותניים בלתי תקין. יתרה מכך, יש גם להתייחס יותר לנוצרים וחולי סוכרת עם השכלה נמוכה יותר.

פורסם בקטגוריה סקירה חודשית , מאת מערכת החברה ליתר לחץ-דם בישראל.

כתיבת תגובה