האם נקודת השפל אליה מגיע לחץ הדם בצעירים ובקשישים היא הגבול שמתחתיו או מעליו עולה הסיכון לאירועים CV?

תאריך: 30/07/2020

מטרת המחקר שבוצע בקוריאה הדרומית בשיתוף עם Mancia מאיטליה היתה להעריך מהי הרמה המתאימה של לחץ סיסטולי ודיאסטולי למניעת אירועים CV.

במחקר נכללו 44,462 חולי יל"ד בגיל 20-84 ממדגם של עוקבה לאומית ממסד הנתונים של שירות הביטוח הלאומי בקוריאה. לחצי הדם הסיסטוליים והדיאסטוליים שהושגו סווגו בהתאם ללחץ הדם הסיסטולי הממוצע שהושג (נמוך מ – 120, 120-129, 130-139, 140-149 ושווה או מעל 150 ממ"כ) והדיאסטולי (נמוך מ – 70, 70-79, 80-89, 90-99 ו שווה או מעל 100 ממ"כ). נבדק הקשר בין לחץ הדם שהושג וכלל התוצאים שכללו תמותה CV, אישפוז בגלל אירוע מוחי, אוטם שריר הלב, אי ספיקת לב ותמותה מכל סיבה בקשישים מעל 65 ובצעירים יותר. לחץ דם סיסטולי שהושג והיה נמוך מ – 120 ממ"כ בצעירים ולפחות מ- 150 ממ"כ בקשישים לאחר מעקב חציוני של 6.8 שנים, היה קשור באופן מובהק בסיכון גדול יותר לכלל התוצא מאשר לחץ סיסטולי שהושג בין 120-129 ממ"כ. בעיבוד נוסף נמצא שהקשר בין הלחץ הסיסטולי שהושג והסיכון לכלל התוצא ולתמותה מכל סיבה היה בצורת U וזוהתה נקודת שפל של 135.6 ממ"כ בקשישים ו – 128.9 ממ"כ בצעירים לגבי כלל התוצא ונקודת שפל של 135.1 ממ"כ ושל 131.1 ממ"כ בצעירים בתמותה מכל סיבה.

Lim NK, Park HY, Kim WH, Mancia G, Cho MC. The U-shaped association between achieved blood pressure and risk of cardiovascular events and mortality in elderly and younger patients [published online ahead of print, 2020 Jun 25]. J Hypertens.

הערת פרופ' יודפת

תוצאות מחקר זה מראות שלחץ דם סיסטולי נמוך מ – 120 ממ"כ שמושג במרפאה בצעירים ולפחות 150 ממ"כ בקשישים קשורים באופן מובהק בסיכון מוגבר לכלל האירועים של תמותה CV, אישפוז בגלל אירוע מוחי, אוטם שריר הלב, אי ספיקת לב ותמותה מכל סיבה בהשוואה ללחץ סיסטולי בין 120-129 ממ"כ. מצד שני, בחולי יל"ד צעירים הסיכון הכללי, התמותה מכל סיבה ואי ספיקת לב הוא גבוה בלחץ סיסטולי נמוך מ – 120 ממ"כ עם סיכון  מוגבר לכלל התוצא בלחץ סיסטולי של 140-149 ממ"כ ולפחות 150 ממ"כ. בחולים צעירים עם לחץ סיסטולי שהושג שהוא גבוה מ – 140 ממ"כ או דיאסטולי גבוה מ – 80 ממ"כ יש קשר חזק וגבוה יותר לסיכון התוצא הכללי והתמותה מכל סיבה מאשר בקשישים. הקשר בין לחץ הדם סיסטולי/דיאסטולי שהושג והתוצא האישי ה – CV כמו תמותה CV, אישפוז בגלל אוטם שריר הלב ואי ספיקת לב מלבד שבץ מוחי יש צורת U עם עליית הסיכון בלחץ סיסטולי ודיאסטולי נמוך או גבוה גם בצעירים וגם בקשישים. בפירוט, נקודת השפל של לחץ הדם הסיסטולי  135.6 ממ"כ בקשישים ו – 128.9 ממ"כ בצעירים לכלל התוצא, 135.1 ממ"כ למבוגרים ו – 131.4 בצעירים לתמותה מכל סיבה. נקודת השפל של לחץ הדם הסיסטולי שהושג היתה גבוהה יותר בקשישים מאשר בצעירים עם עלייה בערך של 5-10 ממ"כ, בעוד שנקודת השפל של הלחץ הדיאסטולי נמצא כמעט שווה בין קשישים וצעירים. ממצאים אלו תומכים בהנחיות האחרונות של החברה הקרדיולוגית האירופית מאשר הנחיות ACC/AHA 2017. יש לזכור שתוצאות אלו נלקחו ממדידות לחץ דם במרפאה ולכן לא נלקחו בחשבון יל"ד של החלוק הלבן ויל"ד ממוסך.

פורסם בקטגוריה סקירה חודשית , מאת מערכת החברה ליתר לחץ-דם בישראל.

כתיבת תגובה