האם מעכבי המערכת רנין-אנגיוטנסין עדיפים על חסמי תעלות הסידן בהפחתת הפרשת החלבון בחולי סוכרת עם יל"ד? סקירה ומטה-אנליזה

תאריך: 30/07/2020

מטרת המטה-אנליזה שבוצעה ע"י חוקרים בעיקר ממרכז הלב של "הר סיני" בניו יורק היתה לבדוק את היעילות של מעכבי תעלות הסידן בהשוואה למעכבי RAS (ACEI/ARB) בהפחתת הפרשת החלבון בחולי סוכרת עם יל"ד.

העיבוד כלל נתונים מ- 2,113 משתתפים עם סוכרת ויל"ד שנאספו ממחקרים בשטח זה ושהיתה למשתתפים הפרשת חלבון שוות-ערך ל – 30 מ"ג ליום או יותר. מעכבי RAS היו יעילים ומובהקים יותר מאשר חסמי תעלות הסידן בהפחתת הפרשת החלבון. ממצא זה היה בלתי תלוי בתגובת לחץ הדם לטיפול. לא נמצא כל הבדל בין שני סוגי התרופות לגבי סמנים של תיפקוד הכליות. התועלת הקלינית של יתרון מעכבי RAS היתה קטנה.

Cativo EH, Lopez PD, Cativo DP, et al. THE EFFECT OF CALCIUM CHANNEL Blockers ON moderate or severe ALBUMINURIA IN DIABETIC, HYPERTENSIVE PATIENTS: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized, Controlled Trials [published online ahead of print, 2020 Jul 6]. Am J Med.

הערת פרופ' יודפת

מעכבי RAS מומלצים לטיפול בהפרשת חלבון בשתן בחולי סוכרת עם יל"ד, אלא שאין עדיין כל הסכמה לגבי טיפול אלטרנטיבי. חסמי תעלות הסידן מומלצים לטיפול ביל"ד אבל קיימים נתונים שנויים במחלוקת לגבי תפקידם בחולים עם הפרשת חלבון. כאמור לעיל, במטה-אנליזה נמצא שהתועלת של מעכבי RAS היא טובה במידה קטנה יותר (אם כי מובהקת סטטיסטית) מאשר חסמי תעלות הסידן והתבטאה בפער של 0.44 מ"ג/24 שעות. יתרה מכך, במחקרי תת-קבוצות עם הפרשת חמורה של חלבון נמצא שחסמי תעלות הסידן הורידו בצורה שווה את דרגת הפרשת החלבון כמו מעכבי RAS. השפעה נטו קטנה זאת היא עקבית עם ממצאי מטה-אנליזה של 19 מחקרים אקראיים קליניים שבה נמצא ש – ACEI/ARB אינם עולים על תרופות נגד יל"ד בהורדת נקודות הסיום ה – CV או הכלייתיות ביל"ד בחולי סוכרת גם ללא הפרשת חלבון. מבצעי המטה-אנליזה ציינו שחסמי תעלות הסידן מעניקים תועלת קלינית דומה בעיקר במקרים בהם קיימת אי סבילות או היעדר תגובה של ACEI/ARB. מבצעי מטה-אנליזה זאת מאמינים שהעיבוד שלהם חזק במידה מספקת לתמוך במסקנות אלו. המגבלות הן שלא היה בידם נתונים אישיים של החולים וחלק מהמחקרים היו עם מספר משתתפים קטן ובעיקר, ההטרוגניות הסטטיסטית בין המחקרים שנכללו. המסקנה שלי היא שניתן לשלב גם מעכבי RAS עם חסמי תעלות הסידן כי שילוב זה הוכיח את עצמו במחקר ACCOMPLISH לגבי האירועים ה – CV ואני מניח שכל כמה שלחץ הדם יהיה מאוזן טוב יותר, כך הוא ישפיע גם על הורדת הפרשת החלבון בשתן.

פורסם בקטגוריה סקירה חודשית , מאת מערכת החברה ליתר לחץ-דם בישראל.

כתיבת תגובה