האם יל"ד וסוכרת קשורים בסיכון מוגבר ל – COVID-19? מטה-אנליזה.

תאריך: 30/07/2020

מטרת המטה-אנליזה שבוצעה ע"י חוקרים מארצות שונות ביניהם מיודענו ארנסטרו שיפרין מאוניברסיטת מק-גיל בקנדה היתה לבדוק האם קיים קשר בין יל"ד וסוכרת לבין חומרת מחלת ה – COVId-19. נכללו במטה אנליזה 65 מחקרי תצפית (15,794 משתתפים) מ – 1 לדצמבר 2019 ועד 6 לאפריל 2020 עם סיכון להטייה בינונית עד גדולה. כולם היו רטרוספקטיביים, שיעור גדול היו ממרכז אחד ו – 71% כללו רק חולים מסין. השכיחות הכללית של סוכרת היתה 12% ושל יל"ד 17%. נעשה מאמץ לא לכלול חולים עם דיווחים כפולים השכיחות של סוכרת עם חומרת מחלה גדולה היתה 18% ושל יל"ד 32%. יחס הסיכון ללא תיקנון לטיפול נמרץ היה 1.96 (מובהק) ולתמותה 2.78 (מובהק) לחולי סוכרת, 2.95 (מובהק) לטיפול נמרץ ו – 2.39 (מובהק) לתמותה בחולי יל"ד. לא סוכרת ולא יל"ד היו קשורים בחומרת המחלה.

  • Francisco J Barrera, Skand Shekhar, et al. Prevalence of Diabetes and Hypertension and their Associated Risks for Poor Outcomes in Covid-19 Patients. [published online ahead of print, 2020 July 21]. J Endocr Soc.

    הערת פרופ' יודפת

    במטה-אנליזה הנוכחית נמצאה שכיחות כללית של 12% של חולי סוכרת ו – 17% של יל"ד בקרב מבוגרים עם COVID – 19. אלו שיעורים נמוכים יותר מאלו שדווחו במחקרים קודמים. שיעור החולים שנזקקו לטיפול נמרץ היה גדול ב – 96% בחולי סוכרת בהשוואה לאלו ללא סוכרת. במחקרים התצפיתיים שנכללו לא היה כל מידע על עישון, BMI, מצב חברתי-כלכלי וסוג הסוכרת או יל"ד. למרות מגבלות אלו ניתן היה לראות שהמשכיות של יל"ד וסוכרת מוגברת בחולי COVID -19 ולשחולי סוכרת יש סיכון מוגבר גם לתמותה וגם לטיפול נמרץ. בדיווח על יל"ד קיים סיכון לסיבתיות הפוכה כגורם סיכון למחלת הקורונה. החוקרים עצמם מאמינים שהקשר בין יל"ד נגרם בחלקו ע"י סיבתיות הפוכה כמו אפשרות לסיבתיות הפוכה בחפיפה בין יל"ד וגיל כסיכון אפשרי למחלת הקורונה או לעלייה בחומרת הזיהום. אנשים מעל גיל 80 מפתחים לעתים קרובות מחלה חמורה ע"י זיהום של הנגיף ול – 80% מהם יש יל"ד. אין לכן כל הפתעה שיל"ד שכיח מאד בחולי הקורונה שמאושפזים אבל אין בכך כל עדות על קשר סיבתי בין יל"ד וחומרת מחלת הקורונה. סביר מאד שהסיכון ליל"ד תלוי בעיקר בגיל. הממצאים במטה-אנליזה זאת מעלים את הסבירות שקיימת פעולה הדדית בין הנגיף, הסוכרת ויל"ד וגורמי סיכון ערפלניים אחרים ולמרות המגבלה של הטייה הסבירות היא שהממצאים בה קרובים להערכה נכונה של הסיכונים למחלת הקורונה שקשורים עם מחלות נלוות אלו. מבחינה מעשית קשר סביר זה מדגיש את הצורך להבהיר לחולי סוכרת ויל"ד על הסיכון שלהם לחלות במחלת הקורונה ועד כמה חשוב לאזן את שתי מחלות אלו. חולי סוכרת חייבים גם לקבל חיסון להורדת הסיכון לדלקת ריאות. השאלה שעדיין פתוחה היא האם קיים הבדל בחומרת המחלה בין חולי סוכרת מאוזנים לאלו שאינם מאוזנים?

פורסם בקטגוריה סקירה חודשית , מאת מערכת החברה ליתר לחץ-דם בישראל.

כתיבת תגובה