האם טיפול ספציפי בתיאזידים במחקר SPRINT הוריד את כלל התוצאים ה – CV? – עיבוד "לאחר מעשה".

תאריך: 30/07/2020

מטרת העיבוד לאחר מעשה של מחקר SPRINT (שבו נמצא כידוע שטיפול נמרץ להורדת לחץ הדם הסיסטולי מתחת ל – 120 ממ"כ בהשוואה להורדה מתחת ל – 140 ממ"כ בחולי יל"ד ללא סוכרת הוריד באופן מובהק את הסיכון לאירועים (CV היתה לבדוק האם שימוש בתיאזידים שיפר את התוצא ה – CV באלו שקיבלו טיפול נמרץ לעומת אלו שלא טופלו בתיאזידים.

התוצא הראשוני היה כלל נקודות הסיום של אוטם שריר הלב, תסמונת כלילית חדה, שבץ מוחי, אי ספיקת לב ותמותה CV. נכללו בעיבוד 2,947 חולים עם ממוצע מעקב של 3.3 שנים. בעיבוד נמצא שהסיכון לאירועים של התוצא הראשוני היה נמוך באופן מובהק בחולים שנטלו תיאזידים לעומת אלו שלא טופלו בתרופה זאת בעיקר לגבי אי ספיקת לב. הקשרים נמצאו גם בתתי קבוצות שונות. בנוסף, השימוש בתיאזידים היה קשור בהורדת הסיכון לתמותה מכל סיבה. מצד שני, היפוקלמיה אירעה בתכיפות גדולה יותר בנוטלי התיאזידים.

Tsujimoto T, Kajio H. Thiazide Use and Decreased Risk of Heart Failure in Nondiabetic Patients Receiving Intensive Blood Pressure Treatment. Hypertension. 2020;76(2):432-441.

הערת פרופ' יודפת

העיבוד הנוכחי הראה שימוש בתיאזידים היה קשור בסיכון מופחת לאירועים CV, בעיקר באי ספיקת לב בחולי יל"ד שקיבלו טיפול נמרץ. יתרה מכך, השימוש בתרופות אלו היה קשור בהורדת הסיכון לתמותה מכל סיבה. נמצאה גם ירידה בתמותה ה – CV במספר תתי-קבוצות. היפוקלמיה היתה שכיחה יותר במטופלי התיאזידים אבל היפרקלמיה היתה שכיחה פחות. לא נמצאה כל הבדל בשיעור האירועים ה – CV בין אלו שנטלו תיאזידים לבין אלו שלא נטלו בקבוצת הטיפול הרגיל. במחקר ALLHAT דווח שתיאזידים היו יעילים יותר במניעת אירועים CV. אלא שלא היה ברור האם תועלת זאת הושגה מהורדת לחץ הדם או מגורמים אחרים. תיאזידים מורידים את לחץ הדם ע"י עיכוב הובלת הנתרן באבוביות הדיסטליות המפותלות, ולכן מורידים את נפח הנסיוב במידה מתונה. הורדת הנפח מורידה את הסיכון לאי ספיקת לב ולכן יש להם במיוחד יתרון להפיכת מגמה זאת. מספר מחקרים הראו שתיאזידים פועלים פחות טוב בהשוואה לסוגי תרופות אחרות כמו במחקר ACCOMPLISH שבו שילוב של בנזפריל עם אמלודיפין הוריד טוב יותר את הסיכון לאירועים CV ותמותה מאשר שילוב של בנזפריל עם HCTZ. חסרונו העיקרי של מחקר זה שהעיבוד נעשה לאחר מעשה, שלא ידוע אילו תיאזידים ניתנו במחקר SPRINT ומהו מינונם ולא ניתן לקבוע סיבתיות ישרה או הפוכה.

פורסם בקטגוריה סקירה חודשית , מאת מערכת החברה ליתר לחץ-דם בישראל.

כתיבת תגובה