האם חיזוי הסיכון ה – ASCVD עם לחץ הדם שנמדד במרפאה משפר את ההבחנה בין אנשים עם וללא יל"ד בערות או בשינה?

תאריך: 30/07/2020

מטרת המחקר שבוצע במספר אוניברסיטאות בארה"ב היתה לבדוק את הקשר בין מדד הסיכון הקרדיו-וסקולרי הכללי ויל"ד בערות ובשינה תוך שימוש בנתונים של משתתפים בגיל 40-79 שביצעו ABPM במחקר Year 30 Coronary Artery Risk Development in Young Adults בין 2015-2016 (716 משתתפים) ומחקר Jackson Heart Study בין 2000-2004 (770 משתתפים).

יל"ד בערות הוגדר כממוצע סיסטולי שווה או מעל 135 ממ"כ או שווה או מעל 85 ממ"כ ויל"ד לילי שווה או מעל 120 ממ"כ או דיאסטולי שווה או מעל 70 ממ"כ. בעיבוד נמצא שבמשתתפים עם חיזוי של 10 שנים לסיכון ה – ASCVD מתחת ל – 5%, 5% עד מתחת ל – 7.5%, 7.5% עד מתחת ל – 10% ושווה או מעל 10%היתה השכיחות של יל"ד כתוצא משולב של 29.5%, 47.8%, 62.2% ו – 69.7% בהתאמה. לאחר תיקנון רב-מישתנים נמצא שסיכון ASCVD גדול יותר היה קשור בשכיחות גדולה יותר של יל"ד בערות ובשינה בקרב משתתפים עם לחץ דם במרפאה נמוך מ – 130/85 ממ"כ ולא שווה או מעל 130/85 ממ"כ.

Sakhuja S, Booth Iii JN, Anstey DE, et al. Using predicted atherosclerotic cardiovascular disease risk for discrimination of awake or nocturnal hypertension [published online ahead of print, 2020 Jul 13]. Am J Hypertens.

הערת פרופ' יודפת

במחקר הנוכחי נמצא שהשכיחות של יל"ד בערות או בשינה עולה בהדרגה על פני קטיגוריות גבוהות יותר של החיזוי ה – ASCVD ל- 10 שנים. לאחר תיקנון רב-מישתנים נמצאו מגמות קוויות לשכיחות של יל"ד ביום ובלילה על פני קטיגוריות הסיכון ה – ASCVD החזויות במשתתפים עם לחץ דם סיסטולי במרפאה נמוך מ – 120 ממ"כ ולחץ דם דיאסטולי במרפאה נמוך מ – 80 ממ"כ בהתאמה ו – 120-129 או 80-84 ממ"כ בהתאמה. בנוסף, שימוש בחיזוי הסיכון ה – ASCVD למשך 10 שנים עם לחץ הדם הסיסטולי והדיאסטולי במרפאה בהשוואה להתייחסות רק ללחץ הדם הסיסטולי והדיאסטולי בלבד משפר את ההבחנה של יל"ד בערות ובשינה. אחת השיטות כדי לזהות אנשים כדי לסקור יל"ד בערות ובשינה היא לבצע ABPM בכל אדם שלחץ דמו הסיסטולי הוא מעל 140 ממ"כ. מובנה של שיטה זאת אומרת שיש צורך לסקור את כל אוכלוסיית המבוגרים בארץ. במחקר הנוכחי, לשיעור גבוה של משתתפים עם יל"ד בערות ובשינה יש סיכון חיזוי של ASCVD למשך 10 שנים שווה או נמוך מ – 10%. השכיחות של יל"ד בערות ובשינה גם בקרב קבוצת חיזוי הסיכון ה – ASCVD ל -10 שנים הוא מעל 80% בקרב משתתפים עם לחץ דם במרפאה שווה או מעל 140/90 ממ"כ. הגישה היעילה לזיהוי מבוגרים עם יל"ד בערות או בשינה עם לחץ סיסטולי שווה או מעל 140 ממ"כ או דיאסטולי שווה או מעל 90 ממ"כ או עם חיזוי הסיכון ה – ASCVD ל – 10 שנים שווה או מעל 10%. בהתאם לתוצאות מחקר זה יכולה גישה זאת לזהות 53.4% של המבוגרים עם יל"ד בערות ובשינה.

פורסם בקטגוריה סקירה חודשית , מאת מערכת החברה ליתר לחץ-דם בישראל.

כתיבת תגובה