האם מדידת לחץ דם בבית בשעות אחה"צ המאוחרות נמצאת בקורלציה טובה יותר עם נזק לאברי מטרה מאשר מדידה בבוקר?

תאריך: 20201103

מטרת מחקר ה"חתך" שבוצע בסין היתה לבדוק האם למאפייני שיא לחץ הדם במשך היממה יש השפעה משמעותית על הקשר בין הנזק לחדר השמאלי עם שתי מדידות של לחץ הדם הביתי (בבוקר ואחה"צ) בחולי יל"ד שאינם מטופלים. נכללו במחקר 1,084 חולי יל"ד שעברו אקו-לב ו – ABPM. המשתתפים רובדו בהתאם לשיא לחץ הדם הסיסטולי בבוקר (לחץ דם ממוצע תוך שעתיים מהערות) ולשיא לחץ הדם אחה"צ (ממוצע לחץ הדם בין 16:00 ל – 18:00). יל"ד הוגדר כשווה או מעל 135/85 ממ"כ. שיאי לחץ הדם נמדדו בשעה 7:00 בבוקר ו – 17:00 אחה"צ. לחץ הסיסטולי אחה"צ היה גבוה יותר בקרב 602 מהחולים (55.5%) מאשר לחץ הדם בבוקר ונמצא גם בעקביות גדולה יותר ומובהקת עם לחץ הדם במשך 24 שעות. לחץ דם סיסטולי אחה"צ שווה או מעל לחץ הדם בבוקר היה קשור באופן מובהק עם מדד מסת החדר השמאלי גם ללא תלות בלחץ הדם הסיסטולי במשך 24 שעות.

Gong S, Xu Y, Ye R, et al. Peak blood pressure-guided monitoring may serve as an effective approach for blood pressure control in the out-of-office setting. J Clin Hypertens. 2020. Oct 15. (in press).

הערת פרופ' יודפת

הבוקר המוקדם קשור בסיכון גבוה לאירועים CV כולל שבץ מוחי ומחלת לב איסכמית. במחקרים קודמים דווח ש"קפיצת" הבוקר בלחץ הדם קשורה בנזק לאברי מטרה תת-קליניים ו"קפיצה" זאת היא חזאית חזקה לשבץ מוחי, למחלה כלילית ולתמותה מכל סיבה בחולי יל"ד כמו בכלל האוכלוסייה. הנחיות רבות כוללות המלצה למדידת לחץ הדם בבוקר ובערב בבית כדי לקבל ממוצע לחץ הדם ובהתאם לכך להחליט על קיום יל"ד או לשם ניטור הטיפול. במחקר הנוכחי טוענים החוקרים שמדידת לחץ הדם בבית פעמיים ביום אינה מספקת כדי להעריך את הסיכון ה – CV בחולי יל"ד ומדגישים את הצורך לסיווג מחדש את הפנוטיפים בשונות לחץ הדם. הם הראו שקרוב ל – 50% של חולי יל"ד ללא טיפול מראים שיא לחץ דם סיסטולי שבא לידי ביטוי טוב יותר בשעת אחה"צ מאשר בבוקר ושהוא חזק יותר גם ב – LVH. ממצא זה מעלה את ההנחה שמדידת לחץ הדם הסיסטולי בבוקר ובערב אינו מאבחן חולי יל"ד רבים בעיקר אלו ששיא לחץ הדם שלהם גבוה משיא לחץ הדם בבוקר. יתרה מכך, לחץ הדם בשעות אחה"צ היה קשור ב – LVH ללא תלות גם לאחר תיקנון ללחץ הדם במשך 24 שעות. ממצא זה מביא להנחה ש"קפיצת" לחץ הדם בשעות המאוחרות של אחה"צ כמו גם "קפיצת" הבוקר בלחץ הדם יכולים לגרום לפגיעה באברי מטרה גם אם לחץ הדם במשך 24 הוא מאוזן. בנוסף לכך, גם זמן שיא לחץ הדם אחה"צ יכול להשתנות בהתאם לגזע, סביבה, עונה וסגנון חיים ויתרה מכך, גם בחולה עצמו. היות המחקר מסוג "חתך" לא ניתן כמובן להוציא כל מסקנה בין שיא לחץ הדם אחה"צ והסיכון ה – CV העתידי ולכן יש לבדוק נושא זה במחקרים פרוספקטיביים ואת יכולת השחזור של מדידות לחץ הדם בימים נוספים.

פורסם בקטגוריה סקירה חודשית , מאת מערכת החברה ליתר לחץ-דם בישראל.

כתיבת תגובה