האם לחץ הדם שנמדד ב – ABPM ולא במרפאה הוא חזאי טוב יותר לפרפור פרוזדורים מאשר לחץ הדם המרכזי?

תאריך: 20201103

מטרת המחקר הפרוספקטיבי שבוצע במספר מרכזים אוניברסיטאיים בארה"ב היתה לבדוק את ההשפעה הפרוגנוסטית להיארעות של פרפור הפרוזדורים במדידות במרפאה, במדידות של לחץ הדם המרכזי וב – ABPM בעוקבה שהורכבה בעיקר מאוכלוסייה קשישה. נכללו במחקר 1,004 משתתפים ממחקר Cardiovascular Abnormalities and Brain Lesions (CABL), מהם 769 היו עם קצב סינוס ללא עבר של פרפור פרוזדורים או שבץ מוחי (גיל ממוצע 70.7) שעברו ABPM ובדיקת החזר גל הפעימה לקביעת לחץ הדם המרכזי. תוך מעקב ממוצע של 9.5 שנים סבלו 83 משתתפים מפרפור פרוזדורים. לא נמצא כל קשר מובהק בין מישתני לחץ הדם במרפאה והיארעות של פרפור פרוזדורים. לחץ הדם הסיסטולי המרכזי ולחץ הפעימה המרכזי היו קשורים באופן שולי עם היארעות של פרפור פרוזדורים. לעומת זאת, יחסי הסיכון של לחץ הדם הסיסטולי במשך 24 שעות (לאחר תקנון ליחס סיכון ל –10 ממ"כ) של 1.24, של 1.21 ביום ושל 1.22 בלילה היו קשורים באופן מובהק בהיארעות של פרפור פרוזדורים.

Matsumoto K, Jin Z, Homma S, et al. Office, central and ambulatory blood pressure for predicting incident atrial fibrillation in older adults. J Hypertens. 2020 Oct 6. Epub ahead of print.

הערת פרופ' יודפת

ליל"ד יש השפעה גדולה על ההתפתחות של פרפור פרוזדורים. מנגנונים אפשריים כוללים הפעלה נוירו-הומורלית, קשיות העורקים, LVH, הפרעה דיאסטולית ומתיחת הפרוזדור השמאלי. במחקרים קודמים נמצא אמנם קשר בין לחץ הדם במרפאה לבין פרפור פרוזדורים אלא שעדיין לא ברור האם הקשר משתנה בהתאם למאפיינים האישיים של נבדק. במטה-אנליזה שפורסמה לאחרונה נמצא שהשפעת הטיפול ביל"ד על ההיארעות של פרפור פרוזדורים נמצאה רק בחולים עם אי ספיקת לב. במחקר נוסף בו נכללו כ – 4 מיליון משתתפים נמצא שהחוזק של הקשר בין לחץ הדם הבסיסי במרפאה והיארעות של פרפור פרוזדורים יורד עם עליית הגיל. קיימת אפשרות שהממצא השלילי בקשר בין לחץ הדם במרפאה לבין פרפור הפרוזדורים נבע מהגיל המבוגר במחקר הנוכחי. לחץ הדם המרכזי מראה אמנם קשר מובהק עם המאפיינים המבניים והתיפקודיים של הפרוזדור השמאלי אבל נמצאו נתונים מנוגדים להשפעת קשר זה על ההיארעות של פרפור הפרוזדורים כולל הממצא השולי של קשר זה במחקר הנוכחי. הקשר בין לחץ הדם האמבולטורי ופרפור הפרוזדורים במחקר הנוכחי היה חזק ביותר כפי שהוא נחשב גם בסטנדרט הזהב לאיבחון יל"ד, לפגיעה באברי מטרה כולל עלייה במסת החדר השמאלי וכחזאי לאירועים CV ולתמותה. המחקר הנוכחי הוא הראשון שמראה על קשר עצמאי בין מרכיבי לחץ הדם האמבולטורי וההיארעות של פרפור פרוזדורים באוכלוסייה קשישה. באוכלוסייה זאת היארעות של פרפור פרוזדורים היא די שכיחה וגיל מעל 65 יכול להיות קשור בסיכון מוגבר לשבץ מוחי לפי כל גורמי הסיכון כולל מדד CHA2DS2-VASc. לממצאים אלו יש חשיבות לנקיטת אמצעי מניעה אם כי הנושא של הטיפול היעיל ביותר למניעה שנוי במחלוקת. נצטרך למחקרים עתידיים לבדוק האם איזון לחץ הדם על פי ניטור אמבולטורי ישפיע טוב יותר מאשר איזונו במרפאה על ההיארעות של פרפור פרוזדורים. היות המחקר תצפיתי אינו מאפשר אמנם לקבוע שיל"ד גורם לפרפור פרוזדורים אבל ניתן לשלול ההיפך.

פורסם בקטגוריה סקירה חודשית , מאת מערכת החברה ליתר לחץ-דם בישראל.

כתיבת תגובה