האם להורדת הגדרת יל"ד עמיד לטיפול שווה או מעל 130/80 ממ"כ לעומת שווה או מעל 140/90 ממ"כ אין השפעה על הפרוגנוזה?

תאריך: 20201103

מטרת המחקר היפאני היתה לבדוק את המשמעות הפרוגנוסטית של הורדת סף ההגדרה של יל"ד עמיד לטיפול לשווה או מעל 130/80 ממ"כ על פי הנחיות ACC/AHA 2018 לעומת הסף הקודם של שווה או מעל 140/90ממ"כ. התוצא היה שילוב של כל האירועים ה – CV (תמותה CV, אירועי אוטם שריר הלב ושבץ שניהם ללא תמותה ואישפוז בגלל אי ספיקת לב ואירועים כלייתיים (ירידה שווה או מעל 50% ב – eGFR או מחלת כליות סופנית). במחקר שהיה מבוקר פלצבו כלל 203 חולים מתוך 2018 (10.2%) שסבלו מיל"ד עמיד לטיפול על פי ההגדרות הקודמות (שווה או מעל 140/90 ממ"כ), ו – 276 חולים מתוך 2011 (13.7%) שאובחנו כסובלים מיל"ד עמיד לטיפול על פי הגדרות 2018 (שווה או מעל 130/80 ממ"כ). תוך מעקב חציוני ממוצע של 4.5 שנים היו 33 אירועים CV (3.7% ל – 1000 שנות מטופל) ו – 164 אירועים כלייתיים (19.9 ל – 1000 שנות מטופל), שיעור כלל האירועים באלו עם יל"ד עמיד לטיפול היה גדול יותר בהשוואה לבקרה. לא נמצא כל הבדל מובהק בין הסף הקודם או הסף של 2018 לגבי האירועים ה – CV הגדולים או האירועים הכלייתיים לאחר תיקנון לגורמי סיכון שיכולים לתרום להבדלים בתוצא כולל גיל, מגדר, BMI וסוכרת או מחלת כליות כרונית.

Chun KH, Lee CJ, Oh J, et al.  Prevalence and prognosis of the 2018 vs 2008 AHA definitions of apparent treatment-resistant hypertension in high-risk hypertension patients. J Clin Hypertens (Greenwich). 2020 Sep 20. Epub ahead of print.

הערת פרופ' יודפת

הגדרת AHA/ACC 2017 של יל"ד עמיד לטיפול אינה כוללת מצבים כמו פסוידו-עמיד, מדידה בלתי תקינה של לחץ הדם, אפקט החלוק הלבן והיענות בלתי מספקת לטיפול. חוזקו של המחקר הנוכחי שבוצע ע"י הקבוצה של Kario הוא שהקריטריונים האבחנתיים של יל"ד עמיד לטיפול היו מבוססים על המדידות במרפאה ואפקט החלוק הלבן נשלל ע"י ABPM. אפקט החלוק הלבן קשור עם תוצאים CV וכלייתיים כמו באלו עם יל"ד מאוזן. חוזק נוסף של מחקר זה הוא שהוא מראה שערכי ה – ABPM הבסיסיים (133.8/78.6 ממ"כ) במשתתפים שמוגדרים כסובלים מיל"ד עמיד לטיפול לי הגדרות 2017. לחץ דם מאוזן על פי ABPM במשך 24 שעות מוגדר כנמוך מ – 125/75 ממ"כ על פי ההגדרות החדשות של ACC/AHA 2017  שתוקף לאחרונה. כך, שרמה של 125/75 ממ"כ היא עקבית עם יל"ד עמיד לטיפול במטופל שמקבל 3 או יותר תרופות. מגבלות המחקר שלא נבדק בו היעדר דבקות שהוא סיבה גדולה ליל"ד עמיד לטיפול.

פורסם בקטגוריה סקירה חודשית , מאת מערכת החברה ליתר לחץ-דם בישראל.

כתיבת תגובה