האם פרפור פרוזדורים שכיח יותר בקשישים ובנשים?

תאריך: 28/11/2019

מטרת המחקר שבוצע ביוון היתה לבדוק את ההיארעות של מקרים חדשים של חשד לפרפור פרוזדורים ע"י מדידות בבית בקרב חולי יל"ד. נבדק גם הקשר בין מקרים חדשים של פרפור ופנוטיפים של מדד CHA2DS2-VASc. נכללו במחקר הפרוספקטיבי 2,408 חולים לפחות בגיל 50 ממרפאות יל"ד פרטיות ובתוך בתי חולים שעברו בדיקת אק"ג בביקור הראשון. מדידת לחץ הדם נערכה ע"י מכשיר שמודד אוטומטית 3 מדידות במרפאה ובבית לפחות 3 פעמים עם עדיפות ל – 7 ימים עוקבים. חשד לפרפור נמצא בקרב 12.5% מהחולים. מדד CHA2DS2-VASc היה גבוה יותר באופן מובהק בחולי יל"ד עם חשד לפרפור בהשוואה לחולי יל"ד אחרים (3.3 לעומת 2.8). חשד לפרפור היה קשור באופן מובהק בגיל (שווה או מעל 75) ובמגדר נשי. קשר לא מובהק נמצא בין חשד לפרפור ואלו עם סיפור של אי ספיקת לב כרונית/הפרעה תיפקודית של החדר השמאלי. לאחר עיבוד רב-מישתנים נמצא שרק גיל ומגדר היו גורמי סיכון עצמאיים והסיכון בחולים בגיל 75 ומעלה היה מעל פי 2 בהשוואה לחולים בגיל נמוך מ – 64. לא נמצא כל הבדל בין החשד לפרפור לבין הפנוטיפים של יל"ד (החלוק הלבן/לא מאוזן/ממוסך).

Savvari P, Triantafyllidi H, Skiadas J, et al; HOME-AF study group. Increased detection of suspected atrial fibrillation in elderly and female hypertensive patients through home blood pressure monitoring: the HOME-AF study. J Hypertens. 2019 Oct 24. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת

השיעור הגבוה של פרפור פרוזדורים (1 מתוך 10) בקרב קשישים מעל גיל 50 הוא משמעותי ביותר ושהוא יותר מכפול באלו מעל 75 מעיד עד כמה נפוצה בעייה קריטית זאת. מדידות לחץ הדם נערכו במחקר הנוכחי בבית במכשיר אוסצילומטרי עם מדידות אוטומטיות חוזרות בעוד שמרבית המדידות שלנו במרפאה ובבית מבוצעות במכשיר לא אוטומטי. החוקרים טוענים שניתן להבחין במדידה זאת בכל מכשיר. חשד לפרפור עולה אצלי רק כאשר מהירות הדופק משתנה במידה ניכרת בין מדידה למדידה או כאשר קיימות פגיעות באברי מטרה. לרוב איננו משתמשים במדד CHA2DS2-VASc שנמצא כסיכון לפרפור. גם השכיחות הגבוהה של פרפור בנשים בכל גיל היא מפתיעה בעיקר שלא ניתן ליחס אותה לגיל מבוגר יותר או ריבוי מחלות נלוות של הנשים אבל אולי לירידה ברמת האסטרוגן שקיימת בקרב כל הנשים במחקר שהיו לאחר חדילת אורח. לאסטרוגן מייחסים תכונה נוגדת הפרעות קצב והשפעה טובה על העיצוב מחדש (החלשת הפיברוזיס). ירידה בכמותו מעלה את ה – BMI, לחץ הדם וה – LDL וההתפתחות של התסמונת המטבולית שהיא אחת מגורמי הסיכון לפירפור הפרוזדורים. יש לבקש מכל מטופל שלנו שמודד לחץ דם בבית ומוצא שינויים בלתי מובנים בלחץ הדם או בדופק לדווח לנו על כך ואנו נחליט על ההמשך.

כתיבת תגובה