האם הקשר בין לחץ דם ותמותה בקשישים שבריריים אינו שונה בקשישים שאינם שבריריים? מטה-אנליזה

תאריך: 28/11/2019

מטרת המטה אנליזה היתה לבדוק האם הקשר בין לחץ הדם והתוצא הקליני שונה בקשישים שבריריים לעומת קשישים שאינה שבריריים. במחקר נכללו מחקרי תצפית בקשישים מגיל 65 ומעלה שחיים בקהילה עם או ללא טיפול שפורסמו מינואר 2000 ועד יוני 2018. תשעה מחקרים שכללו 21,906 משתתפים נכללו במטה-אנליזה שבה נערכה נבדקה התמותה מכל סיבה לאורך ממוצע של 6 שנים. לא נמצא כל הבדל בתמותה מכל סיבה בקשישים בששה מחקרים עם חולים שבריריים לעומת אלו שאינם שבריריים אם לחץ הדם הסיסטולי היה נמוך מ – 140 ממ"כ במרפאה בהשוואה ללחץ דם מעל 140 ממ"כ. יתרה מכך, לחץ סיסטולי נמוך מ – 140 ממ"כ בקשישים ללא שבריריות היה קשור באופן מובהק בסיכון נמוך ב – 14% בלחץ סיסטולי נמוך מ – 140 ממ"כ בהשוואה ללחץ דם מעל 140 ממ"כ.

Todd OM, Wilkinson C, Hale M, et al Is the association between blood pressure and mortality in older adults different with frailty? A systematic review and meta-analysis. Age Ageing. 2019;48:627-635.

הערת פרופ' יודפת

הממצאים במטה-אנליזה הנוכחית מצביעים למרות היותה מבוססת על מחקרים תצפיתיים שערכי לחץ דם סיסטולי נמוכים מ – 140 ממ"כ תואמים את ממצאי מחקר SPRINT שבהם נמצאה ירידה מובהקת של 33% בתמותה מכל סיבה בקשישים שבריריים או לא שבריריים בהורדת לחץ הדם הסיסטולי מתחת ל – 120 ממ"כ לעומת הורדתו מתחת ל – 140 ממ"כ. לא ניתן לשלול סיבתיות הפוכה מהיות המחקרים תצפיתיים בלבד שלחץ דם נמוך בקשישיים שבריריים הוא סמן לתמותה קרובה בגלל הידרדרות במערכות פיזיולוגיות רבות אבל תוצאות מחקר SPRINT שוללות אפשרות זאת. המגבלות העיקריות של מחקר זה הן באי שוויון בהגדרות שבריריות בין המחקרים השונים ושיטות מדידות לחץ הדם.

כתיבת תגובה