האם הורדת לחץ הדם הסיסטולי מתחת ל – 120 ממ"כ לעומת הורדתו מתחת ל – 140 ממ"כ מאריכה את תוחלת החיים בחולי יל"ד עם סיכון CV מוגבר? עיבוד נוסף ממחקר SPRINT.

תאריך: 28/11/2019

ב – American Heart Association’s Scientific Sessions 2019 הוצג עיבוד נוסף של מחקר .SPRINT כידוע, טיפול נמרץ הוריד את האירועים ה – CV ב – 25% וב – 27% את התמותה מכל סיבה. המחקר הסתיים אמנם לאחר 3 שנים אבל איפשר מעקב אחרי המשתתפים גם לאחר מכן. החוקרים חישבו את ההערכות האקטואריות של יתרת ההיוותרות בחיים (בגיל נתון) בהתאם לגיל בבסיס במקום זמן האקראיות. תוחלת החיים שנשארה בכל הגילים (עד גיל 95) הוערכה תוך שימוש בשטח מתחת לעקומת ההישרדות (אינטגרל). ממוצע השיפור באיזון נמרץ של לחץ הדם בהשוואה לאיזון הסטנדרטי נע בין 0.5 ל – 3 שנים. רווח ההישרדות האבסולוטי ע"י הטיפול הנמרץ לעומת הטיפול הסטנדרטי ירד עם הגיל. מכל מקום, התועלת היחסית היתה עקבית באופן יחסי ונעה בין 4 ל – 9%. לדוגמא, הערכת יתרת ההישרדות בגיל 50 היתה 37.3 שנים ע"י הטיפול הנמרץ ו – 34.4 שנים ע"י הטיפול הסטנדרטי כך שתועלת ההישרדות של היתה 2.9 שנים (מובהקת) בטיפול נמרץ. הערכת יתרת ההישרדות בגיל 65 היתה 24.5 שנים עם טיפול נמרץ ו – 23.3 בטיפול הסטנדרטי ולכן תועלת ההישרדות היתה 1.1 שנים (מובהקת). הערכת יתרת ההישרדות בגיל 80 היתה 11.9 שנים בטיפול הנמרץ ו – 11.1 בטיפול הסטנדרטי ותועלת ההישרדות היתה 0.8 שנים (מובהקת).

Intensive blood pressure lowering increases expected lifespan among those with cardiovascular risk factors. Presented at the American Heart Association’s Scientific Sessions 2019, taking place from November 16 to 18.

הערת פרופ' יודפת

ממצאי עיבוד אלו מהווים גישה חדשה לחישוב סיכויי ההישרדות של החולים ויש להם משמעות רבה כאשר אנו צריכים לחשב באופן אישי לכל חולה בטיפולנו מהו סיכוי ההישרדות שלו אם ניתן לו טיפול נמרץ ללחץ הדם לעומת הטיפול הסטנדרטי. מהחישובים לעיל אנו רואים שכל כמה שהגיל מתקדם כך יורדת הערכת ההישרדות ונשאלת השאלה מהי מידת התועלת שנקבל לאחר טיפול נמרץ להורדת לחץ הדם. לא ברור אם שיטת חישוב זאת תתאמת גם בחיי היום יום. המגרעת העיקרית של מחקר זה הוא שתוצאות של מחקרים קליניים לא מתאימים בדיוק לעולם האמיתי. בנוסף, גם להורדה נמרצת יש סיכונים כמו נפילות עם פציעות ותופעות לוואי כלייתיות בעיקר בקשישים, בשבריריים ובאלו עם מחלות נוספות. נחכה לפירסום המלא של המחקר.

כתיבת תגובה