האם קיום או אי קיום של לחץ דם תקין יכול לעזור לנו להחלטות מניעתיות במטופלים קשישים ופגיעים?

תאריך: 20201231

מטרת המחקר שבוצע בשני מרכזים אקדמיים בארה"ב היתה לבדוק האם ניתן להשתמש לזיהוי אלו עם סיכון נמוך יותר של מחלה טרשתית CV בהיעדר של יל"ד בקשישים. לשם כך זוהו משתתפים בגיל 75 ומעלה ים וללא יל"ד מ – National Institutes of Health Pooled Cohorts. נבדק הקשר בין הלחץ הסיסטולי, הדיאסטולי והאירועים ה – CV במודלים רבי-משתתפים. הושווה הקשר בין הסיכון ה – ASCVD החזוי לאירועים שנצפו. מתוך 2,667 מבוגרים מעל 75 ומעלה סבלו 67.9% מיל"ד. נמצא שלחץ סיסטולי נמוך יותר היה בקורלציה עם אירועים CV פחותים יותר. מדד הסיכון ה – ASCVD החזוי והלחץ הסיסטולי היו קשורים שניהם באופן עצמאי עם שיעור האירועים ה – CV.

Nanna MG, Navar AM, Wojdyla D, et al. Can the Absence of Hypertension Refine the Risk Assessment of Older Adults for Future Cardiovascular Events?: Nanna et al.: Hypertension in Older Adults. Am J Cardiol. 2020 Dec 3: Epub ahead of print.

הערת פרופ' יודפת

במחקר הנוכחי נמצא קשר מובהק בין לחץ סיסטולי נמוך יותר והסיכון ה – CV בקשישים מעל גיל 75. תוצאות אלו הן עקביות עם ראיות ידועות מזמן על הקשר בין לחץ הדם והסיכון ה – CV. עם כל זאת, במחקר הנוכחי מדגיש שקשישים ששרדו עד גיל 75 ללא יל"ד או שצרכו טיפול להורדת לחץ הדם נמצאים בסיכון CV נמוך במידה ניכרת מאשר אלו שבמובן אחר נמצאים עם סיכון חזוי דומה. ממצאים אלו מבליטים איך לחץ דם תקין הוא גורם פשוט שיכול לזהות בקלות קשישים שנמצאים יחסית בסיכון נמוך יותר לאירועים עתידיים, יש לשקול בקשישים אלו לנקוט בתוכניות פחות נמרצות למניעה ראשונית. החלטות על טיפול מניעתי בקשישים אינן קלות היות והם פגיעים יותר לתופעות לוואי מתרופות שהן לרוב מרובות. לכן שינוי הסיכון של היחיד בסיכון גבולי מהווה שיקול דעת בקרבנו. תוצאות המחקר הנוכחי מניחות שהיעדר יל"ד בקשישים מראה שקיימת גם אופציה אחרת לאלו עם סיכון בינוני. לכך יש פוטנציאל להשפיע על החלטה להגברת או להפחתת של טיפולים מניעתיים אחרים כמו אלו להורדת שומני הדם או של נוגדי קרישה. אין כל ספק שהיעדר יל"ד מצביע על סיכון חזוי יחסית נמוך אבל אינו מסלק את כלל גורמי הסיכון ה – CV, ודבר זה נכון באלו עם סיכון חזוי גבוה בגלל גורמי סיכון אחרים כמו מחלות נלוות, ריבוי תרופות, שבריריות והעדפות אישיות. יש להתייחס לממצאי מחקר זה בזהירות בגלל היעדר מעקב אחרי לחץ הדם, התעלמות משינויים שקורים עם ההזדקנות כמו פרפור פרוזדורים, הפרעה קוגניטיבית ושבריריות.

כתיבת תגובה