האם לכל חולי יל"ד סיסטולי בדיד שאינם מטופלים יש יל"ד מרכזי ולחץ פעימה גדולים יותר מאשר אלו עם יל"ד סיסטולי/דיאסטולי או יל"ד דיאסטולי בדיד?

תאריך: 20201231

מטרת המחקר שבוצע בטייואן היתה לבדוק את הקשר בין יל"ד סיסטולי בדיד ולחץ הדם המרכזי במדגם לאומי תוך התמקדות במבוגרים צעירים או אלו בגיל הביניים (מתחת ל – 50). נכללו 2,029 מבוגרים ללא טיפול ביל"ד, בגיל שווה או מעל 19. לחץ הדם הברכיאלי והמרכזי נמדדו בו-זמנית. יל"ד מרכזי הוגדר כשווה או מעל 130/90 ממ"כ ויל"ד סיסטולי בדיד הוגדר כלחץ סיסטולי שווה או מעל 140 ממ"כ ודיאסטולי מתחת ל – 90 ממ"כ. השכיחות של יל"ד סיסטולי בדיד היה 6.51%, של לחץ דיאסטולי בדיד (סיסטולי נמוך מ – 140 ממ"כ ודיאסטולי שווה או מעל 90 ממ"כ) 1.92% ושל יל"ד סיסטולי/דיאסטולי (שווה או מעל 149/90 ממ"כ) 4.34%.לחץ הפעימה המרכזי בחולי יל"ד סיסטולי בדיד היה גבוה יותר ומובהק (62.8 ממ"כ בגיל נמוך מ – 50 ו – 72.4 ממ"כ בגיל 50 ומעלה) יותר מאשר מאלו עם יל"ד דיאסטולי בדיד (44.7 בצעירים יותר ו – 44.9 ממ"כ במבוגרים יותר) או באלו עם יל"ד סיסטולי/דיאסטולי (55.2 בצעירים יותר ו- 62.6 במבוגרים יותר).כל אלו עם יל"ד סיסטולי בדיד מרכזי סבלו משכיחות גבוהה יותר של השמנה מרכזית בהשוואה לנורמוטנסיביים (80.95% לעומת 26.15% בגיל נמוך מ – 50 ו – 63.96 לעומת 43.37 בגיל מעל 50.

Chuang SY, Chang HY, Tsai TY, et al. Isolated systolic hypertension and central blood pressure: Implications from the national nutrition and health survey in Taiwan. J Clin Hypertens (Greenwich). 2020 Dec 22. Epub ahead of print.

הערת פרופ' יודפת

במחקר הנוכחי נמצא שיל"ד סיסטולי בדיד שכיח הוא תת-סוג שכיח מאד ביל"ד. מבוגרים צעירים עם יל"ד סיסולי בדיד היו בעיקר גברים עם שכיחות גבוהה של השמנה מרכזית, בעוד אלו בגיל מבוגר יותר היו קשורים באופן מובהק בגיל והשמנה מרכזית. כל אלו עם יל"ד סיסטולי בדיד היו עם לחץ פעימה גבוה יותר מאשר אלו עם יל"ד דיאסטולי בדיד או יל"ד סיסטולי/דיאסטולי. יתרה מכך, נמצא קשר בצורת J בין הגיל והשכיחות של יל"ד סיסטולי בדיד וגם בין הגיל ולחץ הפעימה המרכזי. הקשר בין יל"ד מרכזי, השמנה מרכזית ולחץ פעימה גבוה באלו עם יל"ד סיסטולי בדיד יכול לתת לנו תובנה לטיפול בו בעיקר במבוגרים צעירים ואלו בגיל הביניים. נמצא גם שלחץ הפעימה המרכזי וההשמנה המרכזית היו דטרמיננטים עצמאיים של יל"ד סיסטולי בדיד גם במבוגרים צעירים וגם במבוגרים יותר. החוקרים מניחים שלחץ הפעימה המרכזי/ לחץ הדם המרכזי וההשמנה המרכזית יכולים לתרום לצורת ה –  בקשר בין הגיל ללחץ הדם הסיסטולי הבדיד. יתרה מכך, הממצא שהשכיחות של יל"ד בדיד היא גדולה בטווח הגילים 20-30 ונמוכה בטווח הגילים 35-45 יכולה לתמוך בממצאי מחקר ENIGMA שיל"ד סיסטולי בדיד הוא תת- הסוג של יל"ד הדומיננטי בצעירים מבוגרים.

כתיבת תגובה