האם האדרה של החומר הלבן במוח קשור ביל"ד כבר בגיל הביניים?

תאריך: 20201231

מטרת המחקר הבריטי היתה לבדוק את הקשר בין האדרה של החומר הלבן במוח ולחץ הדם העכשווי ובעבר. הביובנק הבריטי היא עוקבה פרוספקטיבית מבוססת-קהילה בגיל 40-69 מ – 22 מרכזים ים MRI של תת-קבוצה של מעל 40 אלף אנשים עם 4-12 שנים לאחר הערכה בסיסית. הקשר בין ההאדרה ללחץ הדם עבר תיקנון לגיל, מגדר, סיכון CV, המרכז בו נמדד לחץ הדם והזמן שחלף מאז ההערכה הבסיסית. הקשר נבדק ב – 37,041 משתתפים עם נתונים על ההאדרה של החומר הלבן ומדדי לחץ הדם. נמצא קשר חזק ומובהק בהאדרה לבין לחץ הדם הסיסטולי הנוכחי אבל הקשר החזק ביותר והמובהק היה עם ערכי לחץ הדם הדיאסטוליים בעבר בעיקר מתחת לגיל 50. חציון ההאדרה של החומר הלבן ב – 1.126 לכל 10 ממ"כ לכל עלייה של הלחץ הסיסטולי בגלל שכיחות גבוהה יותר של לחץ הדם הסיסטולי וב – 1.106 לכל עלייה של 5 ממ"כ בלחץ הדיאסטולי. כל עלייה בלחץ הדם גם נמוכה מ – 140/90 ממ"כ ובעיקר באלו שנצרכו לטיפול ביל"ד, היה קשור בעלייה בהאדרה של החומר הלבן.

Wartolowska KA, Webb AJS. Midlife blood pressure is associated with the severity of white matter hyperintensities: analysis of the UK Biobank cohort study. Eur Heart J. 2020 Nov 26: Epub ahead of print.

הערת פרופ' יודפת

האדרה של החומר הלבן במוח קשורה בסיכון מוגבר לשבץ מוחי, לדמנציה, לדיכאון קשה ועמיד לטיפול ובירידה תיפקודית בגיל המבוגר. האדרה זאת קיימת מעל 50% באנשים מעל גיל 65 ובכל אחד מעל גיל 80. עם כל זה, המנגנון הפתופיזיולוגי שלה עדיין אינו ברור למרות שברור שקיים כאן מרכיב גנטי חזק. יל"ד הוא גורם הסיכון החזק ולמרות דיווחים לאחר מעשה של מחקרים אקראיים שמראים שהורדת לחץ הדם מוריד את ההתקדמות של ההאדרה אין עדיין ראייה משכנעת שהורדת לחץ הדם מפחיתה את הסיכון לשבץ מוחי ודמנציה באותם קבוצות שקרוב לוודאי יהנו מהורדתו. איננו יודעים גם מתי מתחילה החשיפה ליל"ד ומהי התקופה האופטימלית להתחלת הטיפול. במחקר הנוכחי נמצא שהאדרה של החומר הלבן היתה קשורה בצורה חזקה עם לחץ הדם העכשווי ובעבר וגם בסוכרת ובעישון גם אחרי תיקנון לגיל, מגדר, וגורמי סיכון CV אחרים. ההאדרה היתה קשורה חזק יותר עם לחץ הדם הדיאסטולי בעבר מאשר הלחץ הסיסטולי בעבר בעיקר, מתחת לגיל 50. עם כל זאת, הקשרים בין לחץ הדם הרגיל והעומס החציוני של ההאדרה של החומר הלבן הוא ישיר בכל קבוצות הגיל גם ללחץ הסיסטולי וגם לדיאסטולי למרות שקיימת אפשרות ליחס דמוי J בקשישים ביותר. השכיחות הגדולה יותר של לחץ סיסטולי למרות קשר חזק יותר עם הדיאסטולי מובנו שקיימת אוכלוסייה גדולה יותר שנמצאת בסיכון להאדרה חמורה בגלל הלחץ הסיסטולי מאשר הדיאסטולי. ממצאי המחקר הנוכחי מראים שכדי לוודא מניעה מקסימלית של האדרה של החומר הלבן בחיים המאוחרים יש צורך לאזן את לחץ הדם באמצע החיים המוקדמים אפילו לערך דיאסטולי נמוך מ – 90 ממ"כ תוך איזון הלחץ הסיסטולי יהיה חשוב יותר בחיים המאוחרים.

כתיבת תגובה