אז מה התחדש בטיפול ובניהול יתר לחץ דם בדצמבר 2020 / מאת פרופ' יודפת

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 31/12/2020

לפניכם סקירת העיתונות לחודש דצמבר 2020 מאת פרופ' יודפת.

כתיבת תגובה