הגדרה, אבחון ופרמטרים חשובים לעיצוב הגישה הטיפולית

עורך: פרופ' יהונתן שרעבי, מנהל המכון ללחץ דם, תל השומר ויו"ר החברה הישראלית ליתר לחץ דם
תאריך: 12/05/2015

הגדרת יל"ד במדידה במרפאה:

יל"ד הוא גורם סיכון משמעותי לתחלואה ותמותה ממחלות לב וכלי דם. העליה בסיכון היא המשכית ורציפה בערכים מעל 115/75 מ"מ כספית (ממ"כ). קביעת ערך לחץ דם (ל"ד) ודרגת חומרתו מתבססת על ממוצע של לפחות 3 מדידות שנעשו בהפרש של שבוע.

דרוג ל"ד מובא בטבלה מס' 1. הדרוג החדש שונה מהדרוג הקודם של החברה הישראלית ליל"ד בשני סעיפים עיקריים:

  1. לחץ דם בערכים מתחת ל 120/80 מ"מ כספית שנחשב בעבר כאופטימלי נחשב כעת לנורמלי והוגדר כ"רצוי".
  2. לחצי הדם שבין  120/80 ו 139/89, שבעבר הופרדו לשתי דרגות – ל"ד נורמלי ול"ד נורמלי גבוה, אוחדו כעת לדרגה אחת שהוגדרה   כל"ד המחייב מעקב. אנשים עם לחצי דם בטווח הזה נמצאים בסיכון הגבוה פי 2 לפתח יל"ד בעתיד מאשר אלה עם ל"ד נמוך יותר.

טבלה מס' 1: ערכי סף לל"ד בדרגות שונות במדידה במרפאה במבוגרים מגיל 18 ומעלה; הערכים ניתנים במ"מ כספית.

קטגוריה

ל"ד סיסטולי

ל"ד דיאסטולי

ל"ד רצוי

120 >

ו

80 >

ל"ד המחייב מעקב

120-139

ו / או

80-89

יל"ד דרגה 1 (קל)

140-159

ו / או

90-99

יל"ד דרגה 2 (בינוני)

160-179

ו / או

100-109

יל"ד דרגה 3 (חמור)

180 <

ו / או

110<

יל"ד סיסטולי

140 <

ו

90 >

*  בסיווג לחץ הדם יש להתייחס הן לערך הסיסטולי והן לערך הדיאסטולי כאשר הגבוה בינהם מגדיר את החומרה.

הגדרת יל"ד במדידה ביתית:

לחץ דם בערך ממוצע של 135/85 מ"מ כספית ומעלה במדידה עצמית בבית (המקביל לל"ד ממוצע מעל 140/90 מ"מ כספית במרפאה) יחשב כיל"ד.

הגדרת יל"ד במדידה ע"י ניטור לחץ דם במשך 24 שעות:

לחץ דם אמבולטורי בניטור 24 ש' מראה בד"כ ערכים הנמוכים מאלה הנמדדים במרפאה, ואף נמוכים מהנמדדים באופן עצמי ע"י המטופל בביתו, מצב המחייב הגדרה נפרדת של טווח ערכים תקין. גם העובדה של"ד בזמן השינה יורד ב 10-20% לעומת ערנות dipping)) מחייבת הגדרות נפרדות לשעות היום (ערנות) והלילה (שינה). ל"ד בערך ממוצע גבוה מ- 135/85 ממ"כ בשעות העירנות וגבוה מ – 120/70 ממ"כ בשעות השינה או ממוצע ל"ד ב – 24 שעות בערך של 130/80 ממ"כ ומעלה מוגדר כיל"ד.

כתיבת תגובה