סקירת עיתונות לחודש יוני 2017

האם חולי יל"ד בהשוואה לנורמוטנסיביים סובלים משכיחות, ממידה וחומרה גדולות יותר של טרשת כלילית ונטייה לעלייה בשיעור האירועים הלבביים הגדולים? –  CT אנגיוגרפיה כלילית.

מטרת המחקר הרב-מרכזי שבוצע במספר ארצות היתה לבדוק את הקשר בין יל"ד וקיום, מידת וחומרת הטרשת הכלילית ע"י CT אנגיוגרפיה כלילית ומסיכון מוגבר לאירועים לבביים. להמשך קריאה

האם יחס גבוה של רנין/אלדוסטרון מעיד על עיכוב יעיל של מערכת RAAS, על ערכי לחץ דם נמוכים בשינה ועל מידת לחץ הפעימה בחולים מטופלים במעכבי מערכת זאת?

מטרת המחקר האיטלקי היתה לבדוק את הקשר בין פרמטרים של ABPM ויחס פעילות רנין לרמת האלדוסטרון בפלסמה (RAR) בחולי יל"ד מטופלים ב – ACEI או ב – ARB לפחות למשך 12 חודשים. להמשך קריאה

האם הורדת לחץ הדם הסיסטולי והפסקת עישון הם הגורמים העיקריים לירידה בהיארעות של שבץ מוחי איסכמי במחקר Tromsø בנורבגיה?

מטרת המחקר שנערך במסגרת סקר Tromsø היתה להעריך את השפעת מידת השינויים שחלו בגורמי הסיכון ה – CV על שינויים בהיארעות של שבץ מוחי איסכמי בין 1995 ל – 2012. להמשך קריאה

האם שכיחות מוגברת של מיקטעי QRS צרים או מחורצים (notching) מעידה על היפוך היחס בין ערכי לחץ הדם בשינה לבין ערכי לחץ הדם בשעות הערות (reverse dipping)?

מטרת המחקר התורכי היתה לבדוק את הקשר בין מאפייני לחץ הדם במשך 24 שעות לבין קיום של מקטעי QRS צרים או מחורצים באק"ג. להמשך קריאה

לסקירת חודש יוני