סקירת עיתונות

 • yodfatסקירת עיתונות / דצמבר 2018
  עורך: פרופ' יודפת
  תאריך: 31/12/2018

  • האם עלייה ביחס אלבומין/קראטינין  (ACR) קשורה בהתפתחות של יל"ד וסוכרת באנשים בריאים עם תיפקוד כלייתי תקין?
  • האם רמה גבוהה של גלוקוזה בצום היא חזאית להתפתחות של יל"ד?
  • האם הקלסיפיקציה של לחץ הדם על פי הנחיות 2017 ACC/AHA יכולה לזהות מבוגרים צעירים בסיכון גבוה יותר לאירועים CV?
  • האם יל"ד ממוסך שאינו מאוזן קשור בסיכון מוגבר לתמותה בהשוואה ליל"ד של החלוק הלבן שאינו מאוזן ויל"ד קבוע מאוזן?
  • האם פעילות סימפתטית מוגברת במדידת לחץ דם מחוץ למרפאה יכולה להסביר לפחות חלקית את הסיכון ה – CV הגדול של יל"ד ממוסך שאינו מאוזן?
  • האם איזון לחץ הדם הסיסטולי מתחת ל – 120 ממ"כ מוריד את הסיכון ה – CV במידה שווה ביל"ד עמיד ולא עמיד לטיפול? – עיבוד נוסף מ – SPRINT ו - ACCORD-BP.
  • ועוד...
  להמשך קריאה

May Measurement Month

בית הספר ליתר לחץ דם

סוגיות ממוקדות ביל"ד

החברות הנותנות חסות לאתר החברה ליתר לחץ-דם: