סקירת עיתונות

 • yodfatסקירת עיתונות / מאי 2017
  עורך: פרופ' יודפת
  תאריך: 31/05/2017

  • האם התוצאות הקרדיווסקולריות הטובות שהושגו מהורדה נמרצת של לחץ הדם הסיסטולי במחקר SPRINT נבעו ממניעת התפתחות LVH ומרגרסיה של LVH שהיה קיים?
  • האם מדידת רמת פעילות הרנין בפלסמה תתרום לשיפור איזון לחץ הדם? – גילוי דעת
  • האם קיימת הצדקה לטיפול ב- angiotensin receptor-neprisylin inhibitor (Entresto) ביל"ד פרט לאי ספיקת לב? – סקירה
  • האם מיגרנה היא גורם סיכון ליל"ד?
  • האם יל"ד שמתפתח בגיל צעיר קשור בסיכון CV גדול יותר ובסיכון להורשת יל"ד לצאצאים בהשוואה להתפתחות יל"ד בגיל מאוחר יותר? – מחקר פרמינגהם
  • האם ניתן לסמוך על מדידות לחץ הדם בבית?
  • האם יש מקום לשימוש בהתקנים להורדת לחץ הדם? – נייר עמדה בועידת קונצנזוס אירופית.
  • האם להבדלים בגורמי הסיכון ובגורמים חברתיים- כלכליים בין עוקבות ממדינות ויבשות שונות יש השפעה על השכיחות של יל"ד? – מחקר IDACO.
  • האם הפרשת חלבון בשתן היא גורם סיכון גדול יותר לתמותה קרדיו-וסקולרית ותמותה מכל סיבה מאשר יל"ד? – מחקר מקוריאה
  • האם ניתן לבדוק את השפעת הורדת לחץ הדם ע"י שיפור בהפרעות בתיפקוד החדר השמאלי ע"י הדמיות אקוגניות?
  • האם מדידות אוטומטיות של לחץ הדם במרפאה במשך 30 דקות קשורות בערכים נמוכים בהרבה בהשוואה למדידות הרגילות?
  • האם ניתן להפסיק טיפול תרופתי ביל"ד? סקירה סיסטמטית
  • האם רק הטיפול ב – ARB ו – CCB  כל אחד בנפרד קשור בהורדת הסיכון לדמנציה בהשוואה לטיפול ב – ACEI, חסמי בטא ודיורטיקה?
  להמשך קריאה

May Measurement Month

בית הספר ליתר לחץ דם

סוגיות ממוקדות ביל"ד

חדשות רפואת יתר לחץ-דם:

החברות הנותנות חסות לאתר החברה ליתר לחץ-דם: