סקירת עיתונות

 • yodfatסקירת עיתונות / מרץ 2018
  עורך: פרופ' יודפת
  תאריך: 31/03/2018

  • האם הורדת לחץ הדם הסיסטולי מתחת ל – 120 ממ"כ משפרת את התוצא ה – CV בחולי סוכרת? עיבוד משילוב מחקרי ACCORD ו – SPRINT.
  • האם אין כל הבדל בין שני המגדרים בין התוצאים ה – CV והכלייתיים ותופעות הלוואי במחקר SPRINT?
  • האם לנוכחות או לאי נוכחות אדם מצוות רפואי במדידת לחץ הדם במחקר SPRINT היתה השפעה על תוצאות המחקר?
  • האם הורדה נמרצת בלחץ הדם הסיסטולי לעומת הטיפול הרגיל מורידה את התוצא ה – CV בחולי יל"ד עם רמת תקינה של גלוקוזה בצום? – עיבוד מ – APRINT.
  • האם שקילת ההטבה לעומת הנזק בהורדת לחץ הדם הסיסטולי מתחת ל – 120 ממ"כ תלויה במדד הסיכון ה – CV? – עיבוד מ – SPRINT.
  • האם הפרעת דחק לאחר טראומה היא גורם סיכון להתפתחות של יל"ד?
  • האם טיפול בגלולה אחת שמכילה 3 מינונים נמוכים של תרופות ליל"ד עדיף על הטיפול הרגיל באיזון לחץ הדם?
  • האם מדד מסת החדר השמאלי בחולי יל"ד הוא ערך פרוגנוסטי נוסף לממצאי מדד SCORE ותרשים אק"ג בלתי תקין?
  • האם מדידות ביתיות של לחץ הדם יהיו השיטה הרוטינית לאיזונו?
  • האם שתי מדידות לחץ דם בבוקר בבית במשך 3 ימים הם החזאים הטובים ביותר לבדיקת השונות בלחץ הדם?
  • האם פעילות גופנית ברמה גבוהה יכולה למתן במידת מה את ההשפעה הבלתי טובה של השמנה על יל"ד?
  • האם לגברים עם השמנה ויל"ד יש ערכים נמוכים של פפטיד נתריורטי בהשוואה לגברים רזים למרות הרחבה גדולה יותר של העלייה השמאלית בגלל יתר לחץ הדם?
  • האם מרכיבי מזון אחרים ממתנים את ההשפעה הרעה של מלח על מניעה ואיזון לחץ הדם?
  • האם nondippers נמצאים בסיכון גדול לתמותה בהשוואה ל – dippers?
  • האם כל כמה שקיימת עלייה בלחץ הדם הסיסטולי תוך תירגול מתון כך גדל הסיכון ל- LVH חדש בחולי יל"ד?
  להמשך קריאה

May Measurement Month

בית הספר ליתר לחץ דם

סוגיות ממוקדות ביל"ד

חדשות רפואת יתר לחץ-דם:

החברות הנותנות חסות לאתר החברה ליתר לחץ-דם: