האם רמה גבוהה של חומצת השתן קשורה בסיכון להרחבת האאורטה העולה בחולי יל"ד ללא סוכרת?

תאריך: 03/02/2019

מטרת המחקר שבוצע באחד ממחוזות סין היתה לבדוק את הקשר בין רמות חומצת השתן והרחבת האאורטה העולה בחולי יל"ד ללא סוכרת שאובחנו לאחרונה ואינם מקבלים כל טיפול. במחקר מסוג "חתך" נכללו 818 חולים שנבדקו ע"י אקו-לב כאשר הרחבה נחשבה שווה או מעל 35 מ"מ. הרחבה של האאורטה העולה נמצאה בקרב 302 חולים (גיל ממוצע 69, 157 גברים) וללא הרחבה בקרב 516 חולים (גיל ממוצע 64, 158 גברים). נמצאה קורלציה חיובית ומובהקת של 0.30 בין מידת האאורטה העולה לבין רמות חומצת השתן. בעיבוד רגרסיבי רב מישתנים נמצא שעליית 1 מ"ג בחומצת השתן מעלה את יחס הסיכון המובהק להרחבת האאורטה העולה ל – 1.29. הסיכון המובהק בין הרבעון העליון בהשוואה לרבעון התחתון של חומצת השתן היה 4.03. נקודת החיתוך של חומצת השתן בין רמה ש מעלה את הסיכון לבין רמה שאינה מעלה אותו היה 6.54 מ"ג/ד"ל עם רגישות של 68% וסגוליות של 70%.

Li WF, Huang YQ, Feng YQ. Serum uric acid concentration is associated with ascending aortic dilatation in newly diagnosed nondiabetic hypertensive patients. Clin Exp Hypertens. 2019 Jan 31:1-6. [Epub ahead of print]

 

הערת פרופ' יודפת

הרחבה של האאורטה העולה היא בעייה קלינית יחסית די שכיחה והיא חזאית להתפתחות של אי ספיקת הלב, שבץ מוחי ותמותה CV ותמותה מכל סיבה. במחקר הנוכחי נמצא שרמה גבוהה של חומצת השתן היתה קשורה באופן מובהק בהרחבת האאורטה העולה בחולי יל"ד חדשים ללא כל טיפול. הפתוגנזה של הרחבת האאורטה העולה אינה ברורה עדיין ונראה שהיא קשורה בפגמים או במחסור של חלבוני המבנה של האאורטה כמו אלסטין וקולגן. באחד המחקרים נמצא שהרס של שני מרכיבים אלו מושפע כנראה מדלקת כללית ובעיקר דלקת של המטלופרוטאינזה של תאי התשתית שע"י ריסוק חלבוני התשתית מקדמת גיוס נוסף של תאים דלקתיים. חדירה של תאי דלקת לתוך קיר האאורטה ביחד עם הציטוקינים שמופרשים מתאים אלו יכולים לתרום להתפתחות של הרחבה זאת. הסבר מוצע נוסף מציע מעורבות של עקה חימצונית. דווח גם שחומצת השתן קשורה באופן עצמאי עם קשיות העורקים והחזרת הגל בחולי יל"ד שאינם מטופלים ודיווח נוסף על הימצאות של חומצת השתן בקיר של מפרצת אאורטלית. עוד הסבר אפשרי הוא שעלייה מתונה ברמת חומצת השתן גורמת למצב פרו-דלקתי שמפעיל את מערכת ה – RAAS ברמה הווסקולרית ובאופן בלתי ישיר ע"י הכללת מחלה טובולרית בין רקמתית וכתוצאה נגרמת הפרעה לתיפקוד הבארו- רפלקטורי עם שגשוג של תאי השריר החלק הווסקולריים ויצירת מולקולות תגובתיות שמכילות חמצן שגורמות להפרעה בתיפקוד האנדותל ולהרס קיר העורקים. כל ההשערות האלו אינן מסבירות כמובן סיבתיות בקשר בין רמות גבוהות של חומצת השתן והרחבת האאורטה העולה מהיות המחקר מסוג "חתך".

כתיבת תגובה