האם קיים קשר בין לחץ הדם המרכזי, הרכב הגוף, הפרופיל השומני ומהירות גל הפעימה?

תאריך: 03/02/2019

מטרת המחקר מבוסס-הקהילה שבוצע בקוריאה הדרומית היתה לבדוק קורלציה בין לחץ הדם המרכזי, הרכב הגוף, הפרופיל הליפידי ומהירות גל הפעימה. נכללו במחקר 30 משתתפים צעירים עם יל"ד ו – 30 ללא יל"ד. הרכב כל תכולת הגוף נבדק ב – X-SCAN PLUS 950 ולחץ הדם המרכזי ומהירות גל הפעימה קרוטיד-פמורלי ע"י SphygmoCor XCEL. חולי יל"ד היו עם משקל גבוה יותר ללא שומן ועם ערכים גבוהים יותר של מסת רטיבות הגוף, עם מסת השריר, עם ה – BMI, עם השיעור המטבולי הבסיסי, עם תכולת המים התוך והחוץ תאית, ועם תכולת החלבון והמינרלים ביחד עם לחצי הדם המרכזיים והברכיאליים. לחץ הדם הדיאסטולי המרכזי בחולי יל"ד או באלו ללא יל"ד היה קשור באופן מובהק רק בפרמטרים הליפידיים.

 

Yadav D, Kim SJ, Kim JR, Cho KH. Correlation among lipid parameters, pulse wave velocity and central blood pressure in young Korean population. Clin Exp Hypertens. 2019;41:20-27.

 

הערת פרופ' יודפת

מחקר זה מראה שלחץ דם גבוה יותר קשור בכמות המים הכללית בגוף כולל מים פנים וחוץ תאיים. חולי יל"ד סובלים מתכולה גדולה יותר של מים בהשוואה לאלו ללא יל"ד ותכולת המים התוך-תאית שונה לחלוטין בחולים אלו. ממצאים אלו מאפשרים למצוא דרך עתידית לטיפול ביל"ד ותומכים בקורלציה בין האיזון הנוזלי ליוני (ionic) בטיפול ביל"ד. דיווחים ממחקרים קודמים מעלים את ההנחה שהשינויים בנוזלי הגוף כמו בנוזל מערכת העיכול מקבילים באופן ברור למצב יתר לחץ הדם. לחץ הדם המרכזי בחולי יל"ד (הסיסטולי והדיאסטולי) קשור יותר במהירות גל הפעימה אבל לא נמצא קשר מובהק בין לחץ הדם הדיאסטולי ומהירות גל הפעימה. הסיבה לכך אינה ידועה. באנשים ללא יל"ד נמצא גם קשר בין לחץ הדם המרכזי (סיסטולי ודיאסטולי) והפרופיל הליפידי (מובהק עם רמת הטריגליצרידים ויחס טריגליצרידים/HDL). לחץ הדם הדיאסטולי המרכזי קשור עם הפרמטרים הליפידיים באלו עם וללא יל"ד. במחקרים קודמים עסקו בקשר בין לחץ הדם המרכזי עם הפרמטרים הליפידיים שבעזרתו ניתן לשפר את האבחנה והטיפול ביל"ד. עלי לציין שחלקים מממצאי מחקר זה אינם ברורים לי ולמחברים אין כל הסבר למנגנונים בין הקשרים השונים אם כי הם טוענים שקשרים אלו מוצקים.

כתיבת תגובה