האם לאי התאמה בין לחץ הפעימה המרכזי וקשיות העורקים יש משמעות פרוגנוסטית?

תאריך: 03/02/2019

מטרת המחקר שבוצע בסקר פרמינגהם היתה לבדוק את השכיחות והמשמעות הפרוגנוסטית של אי התאמה בין לחץ הפעימה לבין קשיות העורקים. מהירות גל הפעימה הקרוטידי-פמורלי ולחץ הפעימה המרכזי נבדקו בקרב 2,119 משתתפי עוקבת הצאצאים בפרמינגהם (גיל ממוצע 60, 57% נשים). המשתתפים חולקו ל – 4 קבוצות בהתאם למצב לחץ הפעימה המרכזי ומהירות גל הפעימה (על פי גבוה/נמוך מבוסס על ערכים חציוניים של הגיל והמגדר) תוך מעקב לאירועים CV. בקרב 832 (39%) משתתפים בבסיס נמצאה אי התאמה בין לחץ הפעימה המרכזי ומהירות גל הפעימה, 417 עם לחץ דם מרכזי נמוך ומהירות גל הפעימה גבוה ו – 415 היו עם לחץ פעימה מרכזי גבוה ומהירות גל פעימה נמוך. לאחר עיבוד רב-מישתנים מתוקנן לסיכון ה – CVD (246 אירועים בממוצע חציוני של 12.6 שנים) במשתתפים עם אי התאמה בין לחץ הפעימה המרכזי ומהירות גל הפעימה  היה יחס סיכון  של 1.21 ללחץ פעימה מרכזי נמוך ומהירות גל פעימה גדולה ואילו יחס סיכון של לחץ פעימה גבוה ומהירות גל הפעימה נמוכה היה 0.76 שהיה דומה לסיכון ה – CVD שנמצא בלחץ פעימה מרכזי נמוך ומהירות גל פעימה נמוכה (הקבוצה להשוואה). בניגוד לכך, משתתפים עם לחץ פעימה מרכזי גבוה עם מהירות גל פעימה גבוהה היו בסיכון CVD מוגבר ומובהק (יחס סיכון של 1.52). במודל רב-מישתנים היה יחס הסיכון ה – CVD בפעילות ההדדית בין לחץ הפעימה המרכזי ומהירות גל הפעימה על הסיכון על גבול המובהקות (p=0.08).

 

Niiranen TJ, Kalesan B, Mitchell GF, Vasan RS. Relative contributions of pulse pressure and arterial stiffness to cardiovascular disease. Hypertension. 2019 Jan 21: [Epub ahead of print]

 

הערת פרופ' יודפת

תוצאות המחקר הנוכחי מראות שאי התאמה בין לחץ הפעימה המרכזי לבין קשיות העורקים שנמדדת ע"י מהירות גל הפעימה היא שכיחה וקיימת בקרב 39% מהאנשים כאשר לוקחים בחשבון את השפעת הגיל והמגדר להגדרת לחץ פעימה ומהירות גל פעימה נמוכים או גבוהים. נמצא גם ששילוב של לחץ הפעימה המרכזי עם קשיות העורקים מעלה במידה ניכרת את הסיכון ל – LVH (בעיבוד "חתך") ואת ההיארעות של CVD באופן פרוספקטיבי. נראה שקשיות עורקים גדולה יותר חשובה יותר לסיכון ה – CVD היות ואנשים עם לחץ פעימה מרכזי נמוך ומהירות גל פעימה גדולה נמצאים בסיכון מוגבר לשכיחות של LVH ולהיארעות CVD בהשוואה לאנשים עם לחץ פעימה גדול יותר ומהירות גל פעימה קטנה יותר. פעילות הדדית בין מהירות גל הפעימה ולחץ הפעימה והסיכון ה – CVD משנה את השפעה של קשיות העורקים על הקשר בין לחץ הפעימה לסיכון ה – CVD. מספר גורמים יכולים להסביר את חוסר ההתאמה בין שני מדדים אלו. שני המרכיבים העיקריים של לחץ הפעימה המרכזי הם הכתף הסיסטולי הראשון בגל הפעימה העורקי ושל לחץ האוגמנטציה. הכתף הראשונה של גל הפעימה העורקי תלוי בעיקר בשיעור שיא הזרימה הסיסטולית ובקשיות העורקית בעוד שלחץ האוגמנטציה נקבע ע"י הזמן והאמפליטודה של החזר הגל. במחקר קודם בקרב תאומים נמצא שמהירות גל הפעימה אינה הגורם העיקרי של לחץ האוגמנטציה בעוד שהגורם העיקרי של לחץ האוגמנטציה הוא היחס של הקוטר הדיסטלי לפרוקסימלי. מכל מקום, שילוב של לחץ הפעימה המרכזי עם קשיות העורקים מגביר את כושר החיזוי של הסיכון ה – CVD.

כתיבת תגובה