האם תחליף מלח מוריד את לחץ הדם שנמדד בבית בקשישים ובנשים עם יל"ד?

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 28/02/2018

מטרת המחקר הסיני בשיתוף אמריקאי היתה לבדוק את השפעת רמה נמוכה של נתרן ותחליף עתיר-אשלגן על לחץ הדם שנמדד בבית בקרב חולי יל"ד ובני משפחתם. נכללו במחקר 220 בני בית (שכללו 220 חולי יל"ד ויל"ד – 380 בקרב בני משפחתם) שהוקצו אקראית או לצריכת מלח רגילה או לתחליף מלח. לחץ הדם נמדד בבית ע"י המשתתפים עצמם במכשיר אוסצילומטרי מתוקף עם רישום 3 פעמים ביום במשך 3 ימים רצופים. לחץ הדם בבית נמדד בבסיס ולאחר 3, 6 ו – 12 חודשים. לחץ הדם הסיסטולי ירד באלו עם יל"ד באופן מובהק  ב – 4.2 ממ"כ מלחץ הדם הבסיסי בתזונת האשלגן בהשוואה לצריכת מלח רגילה. לא נמצא כל הבדל בקרב הקבוצות בלחץ הדם הדיאסטולי בכל הביקורים. לא נמצא הבדל מובהק בין בני המשפחה, בלחץ הדם הסיסטולי והדיאסטולי בקרב שתי קבוצות המחקר. יתרה מכך, נמצאה ירידה גדולה יותר של לחץ הדם הסיסטולי בקרב אנשים בגיל 60 ומעלה, בחולי יל"ד בשלב 2, בבני משפחה עם יל"ד ובנשים.

Hu J, Zhao L, Thompson B, et al. Effects of salt substitute on home blood pressure differs according to age and degree of blood pressure in hypertensive patients and their families. Clin Exp Hypertens. 2018 Feb 5:1-9. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת

מחקר זה הוא הראשון שבו נבדקה השפעת תחליף מלח על לחץ הדם שנמדד בבית בקרב חברי המשפחה. במחקר נמצא שלחץ הדם לא השתנה באופן מובהק בין כל בני הבית. יתרה מכך, בעיבוד של תתי קבוצות נמצא שלחץ הדם ירד באופן מובהק בין בני הבית שסבלו מיל"ד אבל לא באלו ללא יל"ד וזאת בניגוד למחקרים קודמים בהם לחץ הדם ירד גם בנורמוטנסיביים. אין כל ספק ששיטת מדידת לחץ הדם בבית שבוצעה ע"י הנחקרים עצמם היא מדוייקת ללא ערוך מעל המדידות במרפאה ומנטרלת גם את אפקט החלוק הלבן ומאבחנת יל"ד ממוסך. במחקר הנוכחי נמצא גם שהשפעת תחליף המלח היתה גדולה יותר באלו עם לחץ דם גבוה יותר בבסיס, במבוגרים יותר ובנשים. נמצא שהרגישות למלח עולה עם הגיל. במחקרים פיסיולוגיים נמצא שההורמונים הנשים יכולים להיות קשורים מוגברת בספיגה מחדש של נתרן ומים. בנוסף, ואריאנטים בגנים הורמונליים אלו היו בקורלציה חזקה עם תגובת לחץ הדם להתערבויות של נתרן בתזונה. המגבלה העיקרית של מחקר הזה שלא בוצע איסוף שתן למשך 24 שעות לאישור ההיענות לטיפול. האם תוצאות מחקר זה מרמזות לכך שאין כל ערך לצמצום בצריכת מלח בגברים צעירים למניעת התפתחות יל"ד? נושא המלח ביל"ד עדיין לא ירד מהפרק.

כתיבת תגובה