האם קיימת עלייה בשכיחות של יל"ד ממוסך בהשמנה?

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 28/02/2018

מטרת המחקר התורכי היתה לבדוק את הקשר בין פרמטרים של השמנה כולל משקל, היקף מותנים ו – BMI עם יל"ד ממוסך. נכללו במחקר 251 מטופלים ללא יל"ד לפי כניסתם למרפאה. המטופלים סווגו לפי ה – BMI, כולם תושאלו להיסטוריה רפואית ועברו בדיקות מעבדה, משקל, גובה, היקף מותנים, מהירות הדופק לחץ הדם במרפאה ו – ABPM. מאפיינים בסיסיים של החולים והבקרה היו דומים. השכיחות של יל"ד ממוסך היתה גבוהה באופן מובהק בחולים עם השמנה (30.9% לעומת 5.7%). גם כל הפרמטרים של ההשמנה שנבדקו כולל משקל, BMI והיקף מותנים היו גבוהים יותר וכל הפרמטרים של לחץ הדם האמבולטורי היו גבוהים יותר באופן מובהק בחולים עם השמנה לעומת הבקרה.

Özkan S, Ata N, Yavuz B. Increased masked hypertension prevalence in patients with obesity. Clin Exp Hypertens. 2018 Feb 8:1-4. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת

תוצאות המחקר מראות שהשכיחות של יל"ד ממוסך היא גדולה יותר באנשים עם השמנה לעומת אלו ללא השמנה. כידוע, יל"ד ממוסך קשור בסיכון CV כמו יל"ד קבוע ושכיחותו נעה בין 15 ל – 30% באוכלוסיות שונות. המנגנון אינו ידוע והאפשרויות המוצעות הן הפעלה בלתי תקינה של המערכת הסימפתטית ושינוי במערכת הרנין-אנגיוטנסין בשמנים. אפשרות אחרת קושרת זאת בציטוקינים תומכי-דלקת שלהם תפקיד ביל"ד ודיסליפידמיה. רמת ציטוקינים היא גבוהה בחולים שמנים. נמצאה גם עלייה בטריגליצרידים וירידה ב – HDL בשמנים ללא כל הבדל  ב – LDL בין שמנים ללא שמנים. היות המחקר מסוג "חתך" אינו מאפשר כמובן לקבוע סיבתיות אבל תומך שוב ושוב בהנחיות החדשות האמריקאיות שחייבים לבצע גם מדידות לחץ דם מחוץ למרפאה ובעקבות מחקר זה יש אולי להקפיד על הנחיה זאת במיוחד באנשים עם משקל עודף או השמנה.

כתיבת תגובה