האם צריכה סדירה של יוגורט מורידה את הסיכון ה – CV בחולי יל"ד?

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 28/02/2018

מטרת המחקר הנוכחי היתה לבדוק את הקשר בין צריכת יוגורט והסיכון למחלה CV בקרב חולי יל"ד בשתי עוקבות גדולות ולראות האם הקשר שונה באלו שדפוס האוכל שלהם דומה לתזונת DASH. נכללו 55,898 נשים מ-(Nurses' Health Study (NHS ו-18,232 גברים מ- Health Professionals Follow-Up Study (HPFS), אומדן ממוצע של צריכת היוגורט נאסף משאלונים מתוקפים על תדירות האוכל תוך התייחסות לדיווח עצמי מאומת של התוצאים ה – CV. בעיבוד נמצא שצריכת יוגורט נמצא ביחס הפוך ומובהק עם הסיכון ה – CV (אוטם שריר הלב ושבץ מוחי) בחולי יל"ד בשתי העוקבות. הנשים ב – NHS שצרכו 2 או יותר מנות יוגורט בשבוע היו בסיכון נמוך יותר ומובהק של 17% ואילו הגברים ב – HPFS הראו ירידה מובהקת של 21% בסיכון ה – CV בהשוואה לאלו שצרכו פחות ממנת יוגורט בחודש. צרכנים סדירים של יוגורט עם מדד תזונת DASH גדול יותר היו בסיכון נמוך יותר ומובהק של 16% בנשים ושל 30% בגברים.

Buendia JR, Li Y, Hu FB, et al. Regular yogurt intake and risk of cardiovascular disease among hypertensive adults. Am J Hypertens. 2018 Feb 15. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת

צריכה גבוהה של יוגורט בקרב חולי יל"ד משני המגדרים היתה קשורה בסיכון נמוך לאוטם שריר הלב ושבץ מוחי, ובנשים גם בסבירות נמוכה יותר לעבור רה-וסקולריזציה. התוצאות   החזקות והעקביות ביותר היו קשורות בסיכון נמוך לאוטם שריר הלב בשני המגדרים. יתרה מכך, הקשר בין צריכת יוגורט והסיכון ה – CV היה חזק יותר באלו עם מדדי תזונת DASH גבוהים יותר. במחקרים קודמים יחסו את הורדת לחץ הדם ע"י מוצרי חלב לסידן בתוכו. במחקרים חדשים יותר נמצא שטריפפטידים שנמצאים בחלב שהותסס משפרים את תיפקוד האנדותל הואסקולרי עם וללא כל קשר להורדת לחץ הדם. לטריפפטידים האלו ניתן כנראה ליחס עיכוב של ACE שהוא אחד מווסתי לחץ הדם בגוף. עיכוב ACE מוריד כידוע את רמת ה – AII שמכווץ את כלי הדם ומעלה את כמות הסידן התוך תאי בשריר הואסקוולרי החלק ואת צימוד הטסיות. טסיות בחולי יל"ד מייצרים יותר זני חמצן תגובתי ומורידים את הזמינות הביולוגית של NO שהוא מרחיב כלי דם חשוב ומעכב של צימוד הטסיות. שיפור התגובה הואסקולרית ע"י הטריפפטידים בחלב תוסס נובעת כנראה משחרור של NO.

כתיבת תגובה