האם הטיפול ב – CCBs ביחד עם HCTZ הוא העדיף ביותר להורדת לחץ הדם בחולי יל"ד שרגישים למלח? – מטה-אנליזה

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 28/02/2018

מטרת המטה-אנליזה שבוצעה ע"י חוקרים מאוניברסיטת בייג'ין היתה להשוות את היעילות של סוגים שונים של תרופות ליל"ד בחולים עם יל"ד רגיש למלח. נכללו מחקרים עד 2016 בהם נערכה השוואה של יעילות של שתיים או יותר תרופות או פלצבו בחולי יל"ד רגישים למלח. התוצאים כללו שונות בממוצע לחץ הדם הסיסטולי והדיאסטולי. אותרו 25 מחקרים. בעיבוד נמצא ששילוב של CCB עם HCTZ וצריכת מלח מתונה היו היעילים ביותר באופן מובהק בהשוואה לפלצבו בחולי יל"ד רגישים למלח ללא מחלות נוספות. לעומת זאת, טיפול ב – CCB ביחד עם מטפורמין וצריכת מלח מתונה היו הכי יעילים בחולי יל"ד רגישים למלח שסבלו מהשמנה.

Qi H, Liu Z, Cao H, et al. Comparative efficacy of antihypertensive agents in salt-sensitive hypertensive patients: a network meta-analysis. Am J Hypertens. 2018 Feb 9. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת

רגישות למלח של לחץ הדם הוא גורם סיכון עצמאי לתחלואה ותמותה CV ללא קשר עם לחץ הדם. מכאן, שלטיפול בלחץ דם עם רגישות למלח יש להתייחס בנפרד מחוץ לטיפול ביל"ד. מספר המחקרים בשטח זה הם מועטים ומספר המשתתפים הוא נמוך היות והערכת הרגישות למלח מצריכה בדיקות מרובות ולכן נכללו במטה-אנליזה הנוכחית רק 25 מחקרים ו – 15 מחקרי התערבות תוך התייחסות גם לרמת צריכת המלח. CCB משבש כידוע את תעלות הסידן תלויות- הוולטז' מסוג ,L פועל ישירות על השריר החלק הווסקולרי וגורם לירידה בתנגודת הואסקולרית. לשילוב של CCB עם דיורטיקה תיאזידית יש השפעה על הורדת לחץ הדם בגלל עיכוב הקו-טרנספורטר של נתרן-כלוריד והשפעה ואזודילטורית. שילוב זה הוא היעיל ביותר בטיפול במנגנון הפתולוגי של יל"ד רגיש למלח. השילוב של CCB עם מטפורמין נמצא כיעיל ביותר להורדת לחץ הדם בחולי יל"ד עם השמנה ורגישים למלח. התנגודת לאינסולין שקיימת בשמנים מעורבת גם במנגנון של לחץ דם רגיש למלח דרך היפראינסולינמיה, פעילות סימפתטית ומסילות RAAS מוגברות. מטפורמין מוריד את יצירת הגלוקוזה בכבד ומעלה את הרגישות לאינסולין בעיקר באנשים שמנים ויכול לשפר את הרגישות למלח ולהוריד את לחץ הדם בחולי יל"ד רגיש למלח עם השמנה. ממצא זה הוא מעניין היות ועד עכשיו אין כל הנחיות לשימוש במטפורמין להורדת לחץ הדם באנשים עם השמנה. עם כל זאת, יש להתייחס לתוצאות מטה-אנליזה בזהירות גם מעצם השימוש בשיטה זאת, שלא נכללו תופעות הלוואי ולא בוצע כל עיבוד לגבי מינוני התרופות היות ונכללו בה 5 סוגי תרופות ליל"ד (2 נוגדי RAAS, CCB, חסמי בטא ותיאזידים).

כתיבת תגובה