האם פעילות אירובית נוספת קשורה בעליית לחץ הדם בקרב עובדי ניקיון עם פעילות גופנית תעסוקתית מוגברת?

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 28/02/2017

מטרת המחקר שנערך בדנמרק היה לבדוק את השפעות ההתערבות של הוספת תרגול אירובי על ABPM בקרב עובדי ניקיון מעבר לפעילות הגופנית במסגרת תעסוקתם. נכללו במחקר 160 עובדי ניקיון בגיל 18-65 שהוקצו אקראית לתקופת התערבות בת 4 חודשים (57 עובדים) של פעילות אירובית נוספת במקום עבודתם (2 פעמים במשך 30 דקות בשבוע) ולקבוצת הבקרה שכללה השתתפות בהרצאות (59). לחץ הדם הסיסטולי במשך 24 שעות עלה באופן מובהק ב – 3.6 ממ"כ בקבוצת הפעילות האירובית הנוספת לעומת הבקרה ונמצאה גם מגמה לעלייה של 2.3 ממ"כ בלחץ הדם הדיאסטולי. עליות מובהקות בלחץ הדם (6.0 ממ"כ בסיסטולי ו – 3.8 ממ"כ בדיאסטולי) נמצאו במיוחד בעובדי ניקיון עם עומס אירובי גדול בעבודתם.

Korshøj M, Krause N, Clays E, et al. Does aerobic exercise increase 24-hour ambulatory blood pressure among workers with high occupational physical activity?-A RCT. Am J Hypertens. 2017 Feb 15. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת
במחקר האקראי והמבוקר הנוכחי נמצא שאימון תרגולי מתון באנשים עם מאמץ תעסוקתי גדול מעלה את לחץ הדם בקרב אלו שהוקצו לאימון זה לעומת פועלי ניקיון באותה רמה של מאמץ גופני תעסוקתי גדול לא אימון נוסף. ממצא זה שהוא בניגוד להנחות קודמות מראה שאימון תרגולי שנועד כביכול לשפר את הכושר הגופני מעלה את הסיכון ה – CV. יתרה מכך, אימון גופני נוסף הביא לעליה הגדולה ביותר בלחץ הדם באלו עם עומס עבודה הגבוהה ביותר. ממצאים אלו תומכים בהיפותזה שפעילות גופנית גדולה בעבודה ביחד עם תרגול בשעות הפנאי מעלים את הסיכון ה – CV. עקומת U בין נפחי התרגול והבריאות מוכרת מאז ומעולם. מאמץ אירובי ארוך טווח קשור בעלית הסיכון ה – CV גם בקרב אתלטי צמרת או בקרב חובבנים שמבצעים תרגילי סיבולת לב-ריאה קשים. תרגול בעצמה מוגזמת מעבר ל – 1-2 שעות גורמת לנזק CV. יתרה מכך, קיים צורך להקל על עובדים עם עומס גופני גדול כי אחרת מקצרים את חייהם.

כתיבת תגובה