האם עישון קשור באיזון טוב יותר של לחץ הדם מאשר באלו ללא עישון?

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 28/02/2017

מטרת המחקר האמריקאי במסגרת NHANES (National Health and Nutrition Examination Survey) היתה לבדוק את הקשר בין עישון לבין תת-סוג (סיסטולי דיאסטולי) של יל"ד שאינו מאוזן. נכללו במחקר מסוג "חתך" 7,829 חולים מגיל 18 או יותר (גיל ממוצע 60.3, 54.2% נשים) עם אבחנה (עצמית) של יל"ד. איזון לחץ הדם במעשנים היה טוב יותר ומובהק ב – 22% בהשוואה ללא מעשנים וטוב יותר ב – 21% מאיזון לחץ הדם הסיסטולי. ממוצע לחץ הדם הדיאסטולי היה נמוך ומובהק ב – 1.5 ממ"כ במעשנים בהשוואה ללא מעשנים. ממצא דומה היה גם במעשנים לשעבר.

Liu X, Byrd JB. Cigarette Smoking and Subtypes of Uncontrolled Blood Pressure Among Diagnosed Hypertensive Patients: Paradoxical Associations and Implications. Am J Hypertens. 2017 Feb 13. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת
הבאתי תוצאות מחקר ה"חתך" כקוריוז בעיקר כדי להראות איך אסור להתייחס לתוצאות של מחקרים כאלו. לחוקרים אין על הסבר לממצאים אלו. אחת ההצעות היא שמעשנים רזים יותר מאשר אלו שאינם מעשנים ולכן קל יותר לאזן את לחץ דמם. ידוע גם שאלו שמפסיקים לעשן עולים במשקל. הם מתייחסים גם לתוצאות של מספר מחקרים תצפיתיים בהם נמצא שמעשנים נורמוטנסיביים רזים יותר מלא מעשנים נורמוטנסיביים. השערה אחרת קושרת זאת בתכונותיו הואזודילטוריים של הקוטינין בטבק ועוד כמה השערות שאין להם כל ראייה מחקרית. נוסיף לזה שהעיבוד מבוסס על דיווח אישי, מדידות לחץ הדם נערכו במסגרת הסקר ואין כל ידע על משך וסוג הטיפול ליל"ד. "נקיפת המצפון" של המחברים על פרסום מחקר זה הביא אותם להזהיר מפני עישון ולכלול גם את כל הנזקים שהוא גורם.

כתיבת תגובה