האם ליראגלוטייד (ויקטוזה) מוריד את לחץ הדם במשך כל היממה בחולי סוכרת מסוג 2 ועם מחלה כלילית יציבה?

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 28/02/2017

מטרת המחקר שנערך בדנמרק היתה לבדוק האם הורדת לחץ הדם ע"י ויקטוזה במחקרים שהתבססו על מדידות במרפאה תתבטא גם במדידת לחץ הדם במשך 24 שעות ובשונות של לחץ הדם במשך היממה. נכללו במחקר 42 חולי סוכרת מסוג 2 עם מחלה כלילית יציבה שהוקצו אקראית לוויקטוזה או פלצבו עם רקע של טיפול במטפורמין במחקר כפול-סמיות, מבוקר-פלצבו לאורך 12 שבועות ולהיפוך הטיפול ל – 12 שבועות נוספים. ABPM בוצע בבסיס ובסוף כל התערבות. הטיפול בוויקטוזה בהשוואה לפלצבו לא גרם לשינויים מובהקים בממוצע לחץ הדם הסיסטולי או הדיאסטולי במשך 24 שעות. יתרה מכך, הפרופיל של לחץ הדם במשך 24 שעות הראה מגמה לעלייה בלחץ הדם הסיסטולי והדיאסטולי בשינה. ממוצע מהירות הדופק עלה באופן מובהק ע"י הטיפול בוויקטוזה. לא נמצאה כל השפעה על השונות של לחץ הדם או על ירידת לחץ הדם בשינה.

Kumarathurai P, Anholm C, Fabricius-Bjerre A, et al. Effects of the glucagon-like peptide-1 receptor agonist liraglutide on 24-h ambulatory  blood pressure in patients with type 2 diabetes and stablecoronary artery disease: a randomized, double-blind, placebo-controlled, crossover study. J  Hypertens 2017 Jan 27. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת
אחת ההפתעות שנמצאו במחקר LEADER בחולי סוכרת מסוג 2 היתה ששיעור התמותה ה – CV, אוטם שריר הלב ללא תמותה ושבץ מוחי ללא תמותה היה נמוך בחולים שטופלו בוויקטוזה לעומת פלצבו. החוקרים נטו לייחס ממצא זה להשפעת האגוניסטים של GLP -1 על הירידה במשקל והירידה בלחץ הדם שנמצאה במדידות במרפאה. תוצאות המחקר הנוכחי מפריכות לפחות את ההשפעה שיוחסה לוויקטוזה על הורדת לחץ הדם שבהם נמצאה אמנם ירידה בלחץ הדם לאחר הזרקתה בשעות הבוקר אבל לא רק שההשפעה נפסקת במשך היממה אלא גם קיימת מגמה לעלייתו בשעות הלילה. ההשפעה של הוויקטוזה על הורדת לחץ הדם במחקרים שהתבססו על מדידות במרפאה יוחסה גם ע"י הירידה במשקל שנגרמת ע"י הוויקטוזה, אלא שבמחקר הנוכחי היתה אמנם ירידה במשקל אבל ללא כל השפעה על הורדת לחץ הדם. לחוקרים אין כל הסבר לתופעה זאת והם מתייחסים לתוצאות מחקר שבו נמצאה ירידה בדיורזיס אחרי הזרקת ויקטוזה בחולי סוכרת כאפשרות שפעילות אנטי-דיורטית מונעת את ירידת לחץ הדם. השערה אחרת היא שוויקטוזה משפיעה על שווי המשקל הסימפתו-וגאלי שגורם לעליית לחץ הדם. השערה נוספת לעליית לחץ הדם בערב קושרת את השפעה האגוניסטים של GLP-1 על עיכוב התרוקנות הקיבה. הזרקתם מפחיתה את הירידה בלחץ הדם לאחר הארוחה ששכיחה בחולי סוכרת ולכן קיימת עליה בלחץ הדם לאחר ארוחת הערב (שזמניה לא נבדקו). אין לחוקרים כל הסבר מדוע מהירות הדופק עלתה לאחר הזרקת הוויקטוזה. מכל מקום, היעדר השיפור בלחץ הדם במשך 24 שעות והעלייה במהירות הדופק סותרת את הדעה שהירידה בתמותה ה – CV שנמצאה במחקר LEADER היא בהשפעת הוויקטוזה על הפרמטרים האלו.

כתיבת תגובה