האם יש חדש בהנחיות ה – American College of Physicians ו – American Academy of Family Physicians לאיזון לחץ הדם באנשים מעל גיל 60?

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 28/02/2017

בהנחיות קיימות 3 המלצות:

  1. יש להתחיל טיפול תרופתי במבוגרים מגיל 60 ומעלה בערכי לחץ דם סיסטולי מעל 150 ממ"כ כדי להגיע ליעד נמוך מערך זה. לחץ דם סיסטולי מתחת ל – 150 ממ"כ מוריד את הסיכון לתמותה, לאירועים מוחיים ולבביים (המלצה חזקה עם ראיה באיכות גבוהה). הם ממליצים שהקלינאים יבחרו את יעדי הטיפול במבוגרים מגיל 60 ומעלה על בסיס של דיון על התועלת והנזק של יעדי לחצי דם ספציפיים עם המטופלים.
  2. שתי חברות אלו ממליצות שהקלינאים ישקלו התחלה או הגברת הטיפול התרופתי באנשים בגיל 60 או יותר עם עבר של אירוע מוחי או אירוע מוחי חולף כדי להגיע ליעד סיסטולי נמוך מ – 140 ממ"כ כדי להוריד את הסיכון לאירוע מוחי חוזר (המלצה חלשה, ראייה באיכות בינונית). שתי החברות ממליצות שהקלינאים יבחרו את יעדי הטיפול באלו מגיל 60 ומעלה על בסיס של דיון על התועלת והנזק של יעדי לחצי דם ספציפיים עם המטופלים.
  3. שתי החברות ממליצות שהקלינאים ישקלו הגברת הטיפול התרופתי באלו מגיל 60 ומעלה שנמצאים בסיכון CV גדול שיהיה מבוסס על הערכה אישית של המטופל כדי להגיע ליעד נמוך מ – 140 ממ"כ להורדת הסיכון לאירועים מוחיים או לבביים (המלצה חלשה, ראייה עם איכות נמוכה). שתי החברות ממליצות שהקלינאים יבחרו את יעדי הטיפול באלו מגיל 60 ומעלה על בסיס של דיון על התועלת והנזק של יעדי לחצי דם ספציפיים עם המטופלים.

Qaseem A, Wilt TJ, Rich R, et al; Clinical Guidelines Committee of the American College of Physicians and the Commission on Health of the Public and Science of the American Academy of Family Physicians. Pharmacologic Treatment of Hypertension in Adults Aged 60 Years or Older to Higher Versus Lower Blood Pressure Targets: A Clinical Practice Guideline From the American College of Physicians and the American Academy of Family Physicians. Ann Intern Med. 2017 Jan 17. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת
ראיתי הנחיות אלו עוד בחודש שעבר אבל לא ראיתי בהם משהו פורץ דרך ולכן לא הבאתי אותם ב"חדשות". ראיתי לנחוץ להביאם בעקבות הדיונים הרבים באינטרנט בעקבות הנחיות אלו. את דעתי הבאתי ב"חדשה" לעיל. אני חדלתי מזמן להתייחס למדידות במרפאה אלא רק על ABPM באיבחון ועל מדידות בבית בטיפול.

כתיבת תגובה