האם יל"ד קשור בסרטן הכליות? – מטה אנליזה של מחקרים פרוספקטיביים

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 28/02/2017

מטרת המטה-אנליזה שבוצעה ע"י חוקרים מסין היתה לבדוק האם יש קשר בין יל"ד לסרטן הכליות. נמצאו 18 מחקרים פרוספקטיביים עם 8,097 מקרי סרטן הכליות מקרב 362,479 משתתפים. בעיבוד נמצא שיל"ד קשור בעלייה של 67% בסיכון לסרטן הכליות. מצד שני, נמצאה שונות מובהקת וראיות להטיות בתוצאות. למרות זאת, התוצאות לא השתנו לאחר שימוש בשיטת trim and fill (בחינה ותקנון להטיית פירסום במטה-אנליזה). כל 10 ממ"כ בעלייה בלחץ הדם הסיסטולי והדיאסטולי היתה קשורה ב – 10 ו – 22% בסיכון לסרטן הכליות.

Hidayat K, Du X, Zou SY, Shi BM. Blood pressure and kidney cancer risk: meta-analysis of prospective studies. J Hypertens. 2017 Feb 2. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת

סרטן הכליות נמצא במקום ה – 12 של הסרטנים עם היארעות עולמית של כ- 350 אלף מקרים בשנת 2012. הצפי הוא לעלייה של 22% עד שנת 2020. במטה- אנליזה הנוכחית נמצא שיל"ד קשור בסרטן הכליות בשני המינים. המנגנון הביולוגי בקשר זה אינו ידוע וההנחה היא שיל"ד מעורב בהיפוקסיה כרונית של הכליות, בפירוק חימצוני של השומנים עם יצירת צורני חמצן תגובתי (reactive oxygen species). חולי יל"ד יכולים לסבול מהיפוקסיה כרונית של הכליות שנגרמת ע"י שעתוק של גורמים שיוצרים היפוקסיה שמעודדים שגשוג ואנגיוגנזיס של תאי גידול. מנגנון זה בולט יותר באנשים שמנים ובניסויים נמצא שלפירוק חימצוני של השומנים באבוביות הפרוקסימליות של הכליות יש תפקיד חשוב בקרצינוגנזיס. תוצרים סופיים של פירוק השומנים נמצאו כמגיבים ל – DNA הכלייתי ליצירת מוצרים שמפריעים לתיקון הנזק ל – DNA וגורמים למוטציות של גנים מעודדי צמיחה ו/או לגנים מדכאים שזהו השלב קריטי ביצירה והתקדמות של השינוי בתא התקין לתא ממאיר. מצד שני, למרות הקורלציה בין יל"ד והשמנה הקשר שלהם עם הסיכון לסרטן נמצא בלתי תלוי עם כל אחד מהם. במחקר הנוכחי נמצא שקשר בין יל"ד לסרטן הכליות אינו קשור בהשמנה והוא קשור באנשים שמנים שסובלים גם מיל"ד מאשר כל הפרעה בנפרד. היו שקשרו יל"ד וסרטן הכליות בטיפול התרופתי ביל"ד אבל קשר זה נשלל במרבית המחקרים. השאלה שעדיין אין לנו תשובה היא האם איזון לחץ הדם יוריד את הסיכון לסרטן הכליות. קיימים גם הבדלים בשכיחות סרטן הכליות בין איזורים שונים בעולם (יותר באירופה וצפון אמריקה) ונמצאה גם שכיחות גבוהה יותר בשחורים מאשר בלבנים שהשכיחות של יל"ד היא גבוהה יותר.אצלם. השאלה האם יל"ד גורם לסרטן הריאות או להיפך – האם כבר הנטייה לסרטן הכליות גורמת ליל"ד נשארה עדיין בלתי פתורה.

כתיבת תגובה