האם טיפול להורדת לחץ הדם באירוע מוחי איסכמי חד תוך 24-48 שעות משפר את הפרוגנוזה?

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 28/02/2017

מטרת המחקר הסיני היתה לבדוק השפעת הורדת לחץ הדם בחולים עם אירוע מוחי איסכמי חד על פי זמן האירוע ועד תחילת הטיפול ביל"ד. במחקר הוקצו אקראית 4,071 חולים עם אירוע מוחי איסכמי חד ויל"ד לטיפול ביל"ד או להפסקת הטיפול ביל"ד תוך האישפוז. נקודת הסיום הראשונית היתה סך של תמותה ונכות גדולה ונקודת הסיום השניונית כללה את ניקוד Rankin (דרוג של נכות מ -0 ועד 19 – תמותה), אירוע מוחי חוזר, אירוע וסקולרי ותמותה מכל סיבה.לחץ הדם ירד ב – 8.7 ממ"כ באלו שטופלו תוך פחות מ – 12 שעות, ב – 9.5 ממ"כ באלו שטופלו בין 12-23 שעות לאחר האירוע וב – 9.6 ממ"כ באילו שטופלו תוך 24-48 שעות לאחר האירוע (מובהקים). לאחר 14 יום או בשיחרור מאישפוז לא נמצא הבדל מובהק בין המטופלים לבין הבקרה בכל תתי הקבוצות. לאחר 3 חודשים נמצאה ירידה מובהקת של 27% בנכות הגדולה, 75% באירוע חוזר וב -59% באירוע וסקולרי רק באלו שטופלו ביל"ד בין 24 ל – 48 שעות.

Xu T, Zhang Y, Bu X, et al; CATIS investigators. Blood pressure reduction in acute ischemic stroke according to time to treatment: a subgroup analysis of the China Antihypertensive Trial in Acute Ischemic Stroke trial. J Hypertens. 2017 Feb 6. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת
תוצאות מחקר זה מראות שהתחלת או התחלה מחדש של טיפול ביל"ד בין 24 ל – 48 שעות לאחר הופעת התסמינים יכולה להוריד את התמותה, הנכות, אירוע חוזר ואירוע וסקולרי בחולים לאחר אירוע מוחי איסכמי חד. במחקרים קודמים לא נמצאה כל השפעה לטובה בהורדת לחץ הדם תוך 24 השעות הראשונות ויש כאלו שטוענים שאין לטפל בלחץ הדם גם במשך השבוע הראשון לאחר האירוע. קיימת אמנם אפשרות שלסוג התרופות להורדת לחץ הדם יש השפעה על הממצאים בהם השתמשו בדיורטיקה אוסמוטית כמו מניטול או גליצרול. לחץ הדם שעולה באירוע המוחי יורד בדרך כלל תוך מספר ימים. הסיבה האפשרית לעלייה זאת בלחץ הדם כוללת הפרעה בוויסות העצמי המוחי או פיצוי לאיזורי המוח שמווסתים את לחץ הדם, ומנגנונים בלתי ספציפיים כמו כאב ראש, אצירת שתן, זיהום ועקה נפשית. לכן האסטרטגיה האופטימלית היא למנוע טיפול ביל"ד תוך 24 השעות הראשונות מצד שני, בין 65-80% מאלו עם אירועי השבץ המוחי סבלו מיל"ד וכמחציתם קיבלו טיפול ליל"ד לפני האירוע המוחי. לכן נראה חשוב להתחיל טיפול ביל"ד בין 24-48 שעות לאחר האירוע למניעה פגיעה משנית כמו אירוע מוחי חוזר.

כתיבת תגובה