האם טיפול במינונים קטנים של 4 תרופות ליל"ד מוריד את לחץ הדם ללא תופעות לוואי משמעותיות?

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 28/02/2017

מטרת המחקר שבוצע באוסטרליה היתה לבדוק האם שילוב של מינונים קטנים של 4 תרופות ליל"ד הוא יעיל וסביל במחקר אקראי, כפול- סמיות, מבוקר-פלצבו ו – crossover של 4 תרופות בקפסולה אחת כל אחת במינון רבע מהמינון הרגיל (אירבסרטן 37.5מ"ג, אמלודיפין 1.25 מ"ג, HCTZ 6.25 מ"ג ואטנולול 12.5 מ"ג). נכללו חולי יל"ד ללא טיפול ממרכזים קהילתיים מטופלים ע"י רופאי משפחה ברובם שהוקצו אקראית ע"י מחשב לקבלת הקפסולה המשולבת או לפלצבו למשך 4 שבועות, לשבועיים ל"שטיפה" ועוד 4 שבועות עם החלפת הטיפול. נקודת הסיום הראשונית היתה הורדת לחץ הדם מתוקננת לפלצבו ב – ABPM בשיטת intention to treat. בנוסף, נערך סקר סיסטמתי על התועלת והבטיחות של מחקרים על הורדת לחץ הדם ע"י שילובים של רבע מהמינון הרגיל בהשוואה לפלצבו. המחקר הסתיים לאחר שנה. נמצאו 21 חולים שהתאימו להקצאה האקראית. ממוצע הגיל היה 58 וממוצע לחץ הדם בבסיס במשך 24 שעות היה 154/90 ממ"כ ו – 140/87 ממ"כ בהתאמה. תוך המחקר נשרו 3 חולים. ממוצע ירידת לחץ הדם הסיסטולי ב – ABPM מתוקנן-פלצבו ע"י הטיפול הפעיל היה 19 ממ"כ וממוצע ירידת לחץ הדם במדידה במרפאה היה 22/13 ממ"כ. לחץ הדם במרפאה תוך הטיפול הפעיל אוזן בכל 18 המטופלים בהשוואה לשליש ממטופלי הפלצבו. לא היו תופעות לוואי רציניות והחולים דיווחו שלא היו בעיות בבליעת הקפסולות. צרוף כל ההשפעות של הורדת לחץ הדם מתוקן-פלצבו היה 5/2 ממ"כ ו – 7/5 ממ"כ בהתאמה ולא היו כל תופעות לוואי באף אחד משיטות הטיפול.

Chow CK, Thakkar J, Bennett A, et al. Quarter-dose quadruple combination therapy for initial treatment of hypertension: placebo-controlled, crossover, randomised trial and systematic review. Lancet. 2017 Feb 9. Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת

להכללת מינונים קטנים מאד בגלולה אחת של 4 תרופות ליל"ד יש לדעתי יתרון אחד והוא היענות טובה יותר לטיפול. לעומת זאת, אין כל ביטחון שלפחות אחת התרופות גם במינון הנמוך מאד יכולה לגרום לתופעות לוואי ואז נתחיל לחפש ע"י פירוק הגלולה למרכיביה במי האשם. במחקר הנוכחי היו מעט מאד משתתפים, משך הטיפול היה קצר ובעיקר, לחץ הדם נמדד בבסיס ב – ABPM ולכן לא ברור לי מדוע צויין האיזון של לחץ הדם בתקציר על פי המדידות במרפאה ולא על פי מדדי ה – ABPM למרות שבטבלה במאמר השלם ירדו ערכי לחץ הדם הן בערות (מ – 142/90 ל – 121/76 ממ"כ) והן בשינה (מ -129/78 ל – 114/67 ממ"כ) לערכים תקינים. גם שיעור הירידה בלחץ הדם בשינה היה מוגזם. לא ברור גם מדוע לא נכללה כקבוצת ביקורת גלולה עם 2 תרופות שהניסיון שלנו בסוג זה הוא טוב מאד גם בהורדת לחץ הדם וגם בסבילות. נראה לי שעדיף היה לכלול אינדאפאמיד או כלורתאלידון במקום HCTZ כתרופה הדיורטית בקפסולה. מכל מקום, זהו ניסיון מעניין שמצדיק מחקרים נוספים עם מספר משתתפים גדול יותר ומעקב ארוך-טווח.

כתיבת תגובה