האם הוספת אספירין לסטטינים ביל"ד מורידה את התמותה ה – CV?

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 28/02/2017

מטרת המחקר שבוצע בקוריאה הדרומית היתה לבדוק האם הוספת אספירין לטיפול בסטטינים בחולי יל"ד מטופלים תרופתית ללא סיבוכים תוריד עוד יותר את התמותה ה – CV והתמותה מכל סיבה. במחקר נכללו 31,115 משתתפים שנבחרו מתוך כ – 750 אלף רשומים בביטוח הלאומי בגיל 20 ומעלה בשנת 2005 שחולקו ל – 4 קבוצות: ללא כל טיפול, אספירין לבד, סטטין לבד ושילוב של שניהם. זמן המעקב הממוצע היה 94 חודשים ונקודת הסיום הראשונית היתה תמותה CV משנת 2007 ועד 2013. הטיפול באספירין בלבד הוריד באופן מובהק את התמותה ה – CV ב – 34%, הטיפול בסטטינים בלבד ב – 54% והטיפול המשולב ב – 50%. הטיפול באספירין בלבד הוריד באופן מובהק את התמותה מכל סיבה ב -38%, בסטטינים בלבד ב – 52% ובטיפול המשולב ב – 57%.

Lee CJ, Oh J, Lee SH, et al. Efficacy of aspirin and statins in primary prevention of cardiovascular mortality in uncomplicated hypertensive participants: a Korean national cohort study. J Hypertens. 2017 Jan 27. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת
הממצא העיקרי במחקר הנוכחי הוא שהוספת אספירין לטיפול בסטטינים בחולי יל"ד ללא סיבוכים אינה תורמת לירידה בתמותה ה – CV והתמותה מכל סיבה. היעילות של השימוש באספירין במניעה ראשונית נמצאת עדיין בויכוח. במחקרים קודמים נמצאה ירידה מובהקת בתמותה מאוטם שריר הלב אבל לא בהורדת התמותה ה – CV והכללית. בשתי מטה-אנליזות שפורסמו בשנים האחרונות נמצאה ירידה מזערית בתמותה הכללית ע"י אספירין אבל ירידה בין 19-23% באוטם שריר הלב ללא תמותה. בפרויקט המניעה הראשונית היפאני לא נמצאה כל השפעה של אספירין על סך נקודת הסיום הראשונית של תמותה CV, שבץ מוחי ללא תמותה אם כי היתה ירידה של 47% באוטם שריר הלב ללא תמותה. עם כל זאת כל המחקרים שנכללו במטה אנליזות היו תצפיתיים ולכן יש להתייחס לתוצאות בזהירות. לחוקרים אין הסבר להשפעת אספירין במניעת התמותה משני הסוגים (CV  ומכל סיבה) במחקר הנוכחי. השערה אחת קושרת את ההשפעה הטובה של אספירין באיזון הטוב של לחץ הדם והסבר אפשרי אחר קושר השפעה זאת כאשר המעקב הוא ארוך-טווח. מעניין שלא נמצאה במחקר זה עלייה מובהקת באירועי מוח דימומיים. לא מצאתי במאמר המלא כל התייחסות לשיעור הדימומים הגדולים האחרים אבל בדיון מציינים החוקרים שלפי אחד המחקרים שיעור זה יכול להגיע ל –66%. בכל מקרה כולל שימוש באספירין במניעה שניונית יש לשקול את היעילות לעומת הנזק שקשור בדימומים קשים ע"י טיפול בתרופה זאת.

כתיבת תגובה