יל"ד של החלוק הלבן הוא גורם סיכון לתחלואה ותמותה קרדיו-וסקולרית אבל פחות מהסיכון של יל"ד קבוע – מטה-אנליזה.

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 03/02/2016

מטרת המטה-אנליזה שנערכה ע"י 3 חוקרים מארה"ב, אנגליה ויוון היתה לסקור מחקרי עוקבות בהן נבדקה השפעת יל"ד של החלוק הלבן בהשוואה בנורמוטנסיביים וחולי יל"ד קבוע על האירועים הקרדיו-וסקולריים ותמותה, שבץ מוחי ותמותה מכל סיבה. נכללו בעיבוד 14 מחקרים (ב – 10 האבחנה התבססה על ABPM וב – 4 על מדידות בבית) עם 29,100 משתתפים בגיל ממוצע של 50 ומעקב של 8 שנים. לאנשים עם יל"ד של החלוק הלבן היו שיעורים גבוהים יותר של תחלואה ותמותה קרדיו-וסקולרית אבל ללא הבדל מובהק לגבי תמותה מכל סיבה והסיכון לשבץ מוחי בהשוואה לנורמוטנסיביים. התחלואה והתמותה הקרדיו-וסקולרית, התמותה מכל סיבה ושיעורי השבץ המוחי היו גדולים יותר באופן מובהק בחולי לחץ דם קבוע בהשוואה ליל"ד של החלוק הלבן.

Briasoulis A, Androulakis E, Palla M, et al. White-coat hypertension and cardiovascular events: a meta-analysis. J Hypertens. 2016 Jan 5. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת
לפנינו עוד עיבוד שמראה שיל"ד של החלוק הלבן איננו ממצא שפיר והוא קשור בסיכון מוגבר לתחלואה ותמותה קרדיו-וסקולרית ותמותה מכל סיבה בהשוואה לאנשים ללא יל"ד אבל בסיכון מופחת מאלו עם יל"ד קבוע. המחקרים שנכללו בעיבוד כללו בעיקר אנשים צעירים אבל הממצאים אינם שונים ממחקרים קודמים שכללו משתתפים מעל גיל 65. אין עדיין כל הסכמה לגבי הטיפול המתאים לחולים אלו. במחקר Syst-Eur בחולים קשישים עם יל"ד סיסטולי בדיד לא נמצא שטיפול תרופתי הוריד את שיעור האירועים הקרדיו-וסקולריים ביל"ד של החלוק הלבן. לאור תוצאות אלו מציעים מחברי העיבוד שהטיפול יהיה רק מעקב בלבד עם שינויים בהרגלי החיים. עם כל זאת, קיימת שונות גדולה בין המחקרים שנכללו בעיבוד בהרבה היבטים כמו הקריטריונים להכללה, תוכנית המחקר ואוכלוסיות שונות. נצטרך למחקרים שיתמקדו בזיהוי של אנשים עם יל"ד של החלוק הלבן עם סיכון מוגבר להתקדמות ליל"ד קבוע וייהנו מטיפול להורדת התחלואה והתמותה הקרדיו-וסקולרית.

כתיבת תגובה