חוקרי מחקר SHOT) Stroke in Hypertension Optimal Treatment) החליטו להמשיך במחקר.

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 03/02/2016

השאלה שנשאלה ע"י החוקרים היתה האם קיימת הצדקה להמשיך במחקר SHOT שנערך ע"י החברות ליל"ד של אירופה וסין לאחר שהתקבלו תוצאות של מחקר SPRINT.
SHOT הוא מחקר מניעה שניוני עם מטרה לכלול 7,500 משתתפים בגיל 65 ומעלה עם יל"ד שסבלו משבץ מוחי או TIA בין חודש ל – 6 חודשים לפני ההקצאה האקראית ל – 3 קבוצות נפרדות: בראשונה הורדת לחץ הדם הסיסטולי פחות מ -145 עד 135 ממ"כ, בשנייה, פחות מ – 135 ועד 125 ממ"כ ובשלישית פחות מ – 125 ממ"כ. נקודת הסיום הראשונית אירוע מוחי חוזר ללא ועם תמותה ונקודות הסיום המשניות הם סך כל האירועים הקרדיו-וסקולריים והירידה בקוגניציה ודמנציה. תיבדק גם ההשפעה המניעתית של שבץ מוחי ואירועים קרדיו-וסקולריים בהורדת רמת ה – LDL או ל – 108 ל – 70 מ"ג/ד"ל או פחות מ – 70 מ"ג/ד"ל ע"י הקצאה אקראית.

החוקרים החליטו להמשיך במחקר היות והאוכלוסייה שונה לגמרי מאוכלוסיית SPRINT וכוללת חולים קשישים יותר עם שבץ מוחי בעבר, היות והירידה באירועים הכליליים ובשבץ מוחי לא היתה מובהקת ב – SPRINT, הממצא העיקרי ב – SPRINT היה ההשפעה על הורדת אירועי אי ספיקת לב, הפער הגדול בערכי לחץ הדם הסיסטולי ב – SPRINT לאחר שנה ובמעקב כך שלא ברור מהו לחץ הדם הסיסטולי האופטימלי והשאלה האם עקומת J קיימת ואין כל הבהרה במחקר SPRINT לגבי זמן ההתפתחות של תופעות הלוואי תוך שקילת המאזן בין התועלת לנזק. אני מקווה שבמחקר זה יילקחו מדגמים גם למדידת לחץ הדם ב – ABPM ובבית.

כתיבת תגובה