האם חוסר איזון של חיידקי המעי גורם ליל"ד בדום נשימה חסימתי בשינה? – מחקר בחולדות.

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 03/02/2016

מטרת המחקר שנערך בטקסס היתה לבדוק את ההנחה שחוסר איזון של חיידקי המעי (dysbiosis) תורם ליל"ד בדום נשימה חסימתי בשינה במודל של חולדות. דום הנשימה נגרם בחולדות ע"י ניפוח של בלון במחזור השינה. לדום הנשימה לא היתה כל השפעה על לחץ הדם ע"י תזונה רגילה אבל מזון עתיר-שומן גרם לעליה מובהקת של 24 ממ"כ בלחץ הדם אחרי 7 ימים ושל 29 ממ"כ אחרי 14 יום. איפיון של חיידקי הקהילה נערך על גלילי צואה שבודדו לפני ואחרי 14 יום של דום נשימה בחולדות עם תזונה רגילה או תזונה עתירת-שומן. תזונה עתירת-שומן ודום נשימה הביאו לשינוי מובהק בחיידקי המעי כולל ירידה מובהקת בסוג של חיידקים שידועים כמייצרים חומצת שומן בוטיראט עם שרשרת קצרה. השתלת צואה דיסביוטית מחולדות עם יל"ד מדום נשימה שמוזנות בתזונה עתירת-שומן לחולדות עם דום נשימה אבל עם תזונה תקינה (ללא יל"ד) גרמה ליל"ד דומה לזה של התורם (עלייה מובהקת בלחץ הדם של 14 ממ"כ אחרי 7 ימים ושל 32 ממ"כ אחרי 14 יום של דום נשימה.

Durgan DJ, Ganesh BP, Cope JL, et al. Role of the gut microbiome in obstructive sleep apnea-induced hypertension. Hypertension. 2015 Dec 28. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת
לחיידקי המעי יש תפקיד חשוב בוויסות המטבוליזם, החיסון והדלקת של המארח. במחקרים רבים דווח שחוסר איזון חיידקי במעי קשור גם בהשמנה, סוכרת וטרשת העורקים. במחקרים קודמים נמצא קשר בין חוסר איזון חיידקי המעי לבין יל"ד אבל לא היה ברור מהו מסלול הקשר. במחקר הנוכחי קיימת ראייה חזקה לתפקיד החשוב של חיידקי המעי בהתפתחות של יל"ד במודל של חולדות עם דום נשימה חסימתי בשינה בו נמצא שתזונה עתירת-שומן גורמת להפרעה באיזון החיידקי במעי והיא לא רק קשורה אלא ממש משמשת כמרכיב ביל"ד שנגרם בגלל דום נשימה חסימתי בשינה. ממצא זה מעלה את המחשבה ששינוי בסוגים של חיידקים במעי יכול להוות מנגנון טיפולי ביל"ד.

כתיבת תגובה