שילוב נוגדי המערכת רנין-אנגיוטנסין עם חסמי תעלות הסידן בחולי יל"ד הוא היעיל ביותר לרגרסיה (לטובה) של הפרעה בדידה בתיפקוד הדיאסטולי של החדר השמאלי.

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 15/04/2016

מטרת המחקר האיטלקי היתה לבדוק את יעילות הורדת לחץ הדם והשפעתם של שילוב קבוע של תרופות בחולי יל"ד שאינם מטופלים עם הפרעה בדידה בתיפקוד הדיאסטולי של החדר השמאלי. נכללו במחקר 168 חולי יל"ד (23% מהם עם הפרעה בגלוקוזה בצום (IFG)) בגיל ממוצע של 48 שהוקצו אקראית בצורה פתוחה לטיפול יומי של חסם בטא (נביבולול 5 מ"ג) + דיורטיקה (HCTZ 12.5 מ"ג), ACEI (אנלפריל 20 מ"ג) + דיורטיקה, ARB (אולמסרטן 20 מ"ג) + דיורטיקה, ARB + CCB (אמלודיפין 5 מ"ג) ו – ACEI (פרינדופריל 5 מ"ג) + CCB. לחץ הדם נמדד במרפאה וב – ABPM בבסיס ולאחר גמר המחקר. רגרסיה לטובה של ההפרעה בתיפקוד הדיאסטולי של החדר השמאלי הוגדרה כנרמול יחסי E/A (היחס המוקדם לעומת המאוחר של מהירות גל מילוי החדר) ו – E/E' (מהירות מיטרלית ביחס למהירות דיאסטולית מוקדמת של הטבעת המיטרלית). נערכו השוואות של משתנים קטגוריים ובין משתנים רציפים על פי מגדר. לא נמצא כל הבדל בין הורדת לחץ הדם בין השילובים השונים. רגרסיה לטובה של ההפרעה בתיפקוד הדיאסטולי היתה שכיחה יותר בשילובי ARB + CCB או ACEI + CCB מאשר בשילובים האחרים. הרגרסיה השכיחה ביותר היתה השילוב של ACEI + CCB בחולי יל"ד עם IFG (46%).

 

Mazza A, Schiavon L, Zuin M, et al. Effects of the antihypertensive fixed-dose combinations on an early marker of hypertensive cardiac damage in subjects at low cardiovascular risk. Am J Hypertens. 2016 Apr 6. [Epub ahead of print]

 

הערת פרופ' יודפת

הפרעה בתיפקוד הדיאסטולי של החדר השמאלי מאופיינת באי תקינות בתכונות המכניות של הלב כמו ירידה ביכולת ההימתחות הדיאסטולית שגורמת למילוי בלתי תקין של החדר השמאלי בדיאסטולה ועלייה בלחץ המילוי התוך לבבי. להפרעה זאת יש חשיבות גדולה במעבר ממחלת לב היפרטנסיבית לאי ספיקת לב. הנסיגה לטובה בהפרעה הדיאסטולית שנמצאה במחקר הנוכחי בו נכללו חולי יל"ד בסיכון נמוך היתה היעילה ביותר ע"י שילוב של מעכבי המערכת רנין-אנגיוטנסין (RAS) עם נוגדי תעלות הסידן לעומת שילובים אחרים. מעכבי  RAS מורידים את הפיברוזיס ואת קשיות שריר הלב ו –  CCBs משפרים את הרפיית שריר הלב ומגבירים את המילוי הדיאסטולי בגלל הורדת ריכוז הסידן בתאים ועל ידי כך מורידים את המתח שנוצר בשריר הלב לאחר ההתכווצות ואת מסת החדר השמאלי ומשפרים את תכונות הגמישות של שריר הלב. יתרון שילוב שתי סוגי תרופות אלו נמצא במחקר ACCOMPLISH בהורדת הסיכון הקרדיו-וסקולרי לעומת שילוב של ACEI + דיורטיקה או בזרוע לחץ הדם של מחקר ASCOT-BPLA כאשר שילוב ACEI + CCB הוריד את התוצא המשני שכלל שבץ מוחי עם וללא תמותה, את סך כל האירועים הקרדיו-וסקולריים, את התמותה מכל סיבה ואת ההיארעות החדשה של סוכרת. את ההשפעה הטובה יותר של ACEI + CCB מאשר ARB + CCB על הרגרסיה לטובה בחולי יל"ד עם IFG מייחסים החוקרים להשפעה הנוספת של ACEI מעבר להורדת לחץ הדם בעיכוב ישיר של ACE ברקמות ובעליית רמת הברדיקינין, שלו יש השפעות נוגדות צמיחה ושיפור בהרפיית שריר הלב. ARB לעומת ACEI מעלה את רמת האנגיוטנסין 2 ע"י הטיפול בו וריכוזו נמוך יותר בשריר הלב. אני מעדיף להתחיל במרבית מטופלי בשני השילובים הקבועים כמו ואזודיפ קומבו, אקספורג' או דופלקס.

כתיבת תגובה