האם שוקולד עתיר-פלבנול משפר את תיפקוד העורקים ואת ביצועי הזיכרון בעבודה ומבטל את ההשפעה הרעה של מחסור בשינה בבריאים?

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 15/04/2016

מטרת המחקר האיטלקי היתה לבדוק השפעת צריכת שוקולד עתיר-פלבנול על הכישורים הקוגניטיביים ועל פרמטרים קרדיו-וסקולריים אחרי מחסור בשינה. נכללו במחקר 32 משתתפים בריאים שעברו 2 מפגשים בסיסיים לאחר לילה אחד עם שינה ללא הפרעות ושני מפגשי ניסוי לאחר לילה אחד ללא שינה בכלל. שעתיים לפני כל מפגש הם הוקצו אקראית לחטיף שוקולד עשיר או עני בפלבנול. המבחנים שעברו נעשו על ידי ביצועים במחשב וכללו משימה של דריכות פסיכו- מוטורית (Psychomotor Vigilance Task – שמודדת דריכות התנהגותית תוך משימות שדורשות ריכוז ממושך), משימת זיכרון בעבודה (המשימה דורשת ניטור מקוון, עידכון ותיפעול של מידע מהזיכרון ולכן מצריכה עבודה מהירה על מקשי המחשב), מדידת לחץ הדם במרפאה, מדידת הרחבת כלי הדם תלויית- זרימה (flow-mediated dilation) ומהירות גל הפעימה. מחסור מלא בשינה העלה את לחץ הדם ואת לחץ הפעימה באופן מובהק (מ – 116.9/70.5 ל – 120.8/72.3 ממ"כ ואת לחץ הפעימה מ – 46.4 ל – 48.5 ממ"כ). גם הרחבת כל הדם תלויית-זרימה היתה מופרעת בגלל מחסור בשינה (5.5% לעומת 6.5%(. מתן שוקולד עתיר-פלבנול ( 100 גרם) ולא עני ביטל את ההפרעות האלו (7.0% לעומת 5.0% – הבדל מובהק מאד). שוקולד עתיר-פלבנול הקטין את העלייה במהירות גל הפעימה שנמצאה במחסור בשינה באופן מובהק ושימר את דיוק הזיכרון בעבודה אצל נשים לאחר המחסור בשינה. נמצאה קורלציה בין הדילטציה תלויית- הזרימה ודיוק ביצוע בזיכרון העבודה במצבי שינה.

Grassi D, Socci V, Tempesta D, et al. Flavanol-rich chocolate acutely improves arterial function and working memory performance counteracting the effects of sleep deprivation in healthy individuals. J Hypertens. 2016 Apr 14. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת

במחקר הנוכחי נבדקו ההשפעות של מתן חד פעמי של שוקולד עתיר-פלבנול על פרמטרים קרדיו-וסקולריים וביצועים קוגניטיביים באנשים בריאים שעברו לילה ללא שינה. מחסור בשינה משפיע לרעה על לחץ הדם, על תיפקוד האנדותל, על קשיות העורקים, על הערנות הפסיכו-מוטורית ועל ביצועי הזיכרון בעבודה. מתן שוקולד עתיר-פלבנול מבטל את ההשפעה השלילית של המחסור בשינה באנשים בריאים. מעניין גם שתוצאות המחקר מראות שפלבנולים של קקאו יעילים גם בביצוע עבודות שדורשות זיכרון שמופרעות באופן ספציפי במחסור בשינה. לפלבנולים יש כידוע השפעה נוגדת חימצון ונוגדת דלקת והשפעתם החיובית על המערכת הקרדיו-וסקולרית כוללת  דילטציה תלויית-אנדותליום שתורמת לזרימת דם תקינה, להורדת צימוד הטסיות, לשיפור בלחץ הדם ולשיפור תיפקוד האנדותל. צריכת שוקולד עתיר-פלבנולים מספקת לנו גישה חדשה לשימור היכולת הקוגניטיבית בתקופה של מחסור בשינה ועקה נפשית-גופנית תוך הגנה על המערכת הקרדיו-וסקולרית.

כתיבת תגובה