האם שונות גדולה בלחץ הדם הסיסטולי בנורמוטנסיביים במבחני מאמץ חוזרים היא חזאית להתפתחות עתידית של יל"ד.

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 15/04/2016

מטרת המחקר שבוצע במרכז הרפואי שיבא היתה לבדוק האם שונות בלחץ הדם הסיסטולי במבחן מאמץ יכולה לנבא התפתחות של יל"ד חדש בנורמוטנסיביים. במחקר נכללו 6,546 גברים נורמוטנסיביים משני המגדרים שהשתתפו בסקר השנתי במכון לסקר רפואי ונבדקו גם במבחן מאמץ על הליכון. השונות נמדדה על פי 3 בדיקות שנתיות תוך שימוש בסטיית התקן ומקדם השונות של כל משתתף. שיעור האיבחון של יל"ד חדש נמדד ברמות שונות של תנודתיות במשך 6±3 שנות מעקב. בעיבוד רב-משתנים לאחר תיקנון לגורמים קליניים כולל לחץ הדם במנוחה נמצא שכל עלייה של 5 ממ"ק בסטיית התקן של לחץ הדם הסיסטולי במאמץ היתה קשורה באופן מובהק בעלייה של 5% בסיכון לפתח יל"ד בעתיד. אלו שהיו בשלישון העליון של השונות בלחץ הדם הסיסטולי במאמץ היו בסיכון מובהק של 28% לפתח יל"ד במשך המעקב בהשוואה לשלישון התחתון. תוצאות דומות נמצאו גם בעיבוד לפי מקדם השונות.

 

Berger A, Grossman E, Katz M, Kivity S, Klempfner R, Segev S, Goldenberg I, Sidi Y, Maor E, Exercise systolic blood pressure variability is associated with increased risk for new onset hypertension among normotensive adults. J Am Soc Hypertens 2016, April  . [Epub ahead of print]

 

הערת פרופ' יודפת

המחקר הנוכחי הוא הראשון שהראה שעלייה בתנודתיות של לחץ הדם הסיסטולי במאמץ בין 3 מבחנים שנתיים היתה קשורה בסיכון מוגבר להתפתחות עתידית ביל"ד בנורמוטנסיביים. במחקר קודם של אותה קבוצה נמצאה עלייה הדרגתית בסיכון ליל"ד בהתאם לרמת לחץ הדם שנמדדה תוך מבחן המאמץ. מבחן מאמץ בעוצמה נמוכה יכול כנראה לתרום גם לאיבחון של יל"ד ממוסך. הבסיס הביולוגי לממצאים אלו קשור כנראה בהפרעה בתיפקוד האנדותל ובעלייה בקשיות קירות העורקים וכתוצאה עלייה בלחץ הדם בזמן מאמץ והתפתחות עתידית של יל"ד. יתרה מכך, באנשים עם תגובה מוגזמת של לחץ הדם למאמץ קיימת עלייה מוגברת של אנגיוטנסין 2 במאמץ. נושא השונות בלחץ הדם מעסיק לאחרונה מחקרים רבים ועדיין קיימות תוצאות סותרות למקומה כגורם סיכון עצמאי הן להתפתחות יל"ד והן לאירועים קרדיו-וסקולריים.

כתיבת תגובה