האם הרעה באיכות השינה מעלה את הסיכון ל – non-dipping ואינה מושפעת מניטור לחץ הדם בשינה?

תאריך: 03/10/2018

מטרת המחקר שבוצע בארה"ב היתה להבהיר את ההשפעה הערפלנית האפשרית של ABPM כדי לאפיין את הפרופיל של לחץ הדם במשך היממה ע"י בדיקת השפעתו על איכות השינה. נכללו במחקר 121 גברים ונשים בגיל הביניים שאינם מטופלים ביל"ד (גיל ממוצע 46, 43% נשים, 45% אמריקאים אפריקנים. הערכת איכות השינה הסובייקטיבית נעשתה על פי Pittsburgh Sleep Quality Index ואילו איכות השינה באופן אובייקטיבי נבדקה באקטיגרף בפרק היד על פי יעילות וזמן השינה הכללי ב – 7 ימים עוקבים ללא ביצוע ABPM (בסיס) ו –7 ימים עם ביצוע ABPM. ממוצע לחץ הדם האמבולטורי היה 137/84 ממ"כ במשך היום ו – 119/69 ממ"כ בלילה. מכלל המשתתפים היו 40 non-dippers (פער נמוך מ – 10% בין ממוצע היום ללילה בלחץ הסיסטולי– ממוצע הירידה רק 7.3%) ו – 81 היו dippers (ממוצע ירידה של 15.5%). לא נמצאה כל השפעה של הזמן על איכות ומשך השינה הכללי בימים ללא ועם ABPM. מכאן, שניטור לחץ הדם בשינה איננו מפריע ואינו משפיע על איכותה. איכות השינה היתה באופן כללי ומובהק נמוכה יותר באלו שהיו non-dippers בהשוואה ל – dippers, אבל ההבדלים היו ללא קשר האם המשתתפים עברו ABPM או לא. אמריקאים אפריקנים היו קשורים עם איכות שינה נמוכה באופן מובהק.

Sherwood A, Hill LK, Blumenthal JA, et al. The effects of ambulatory blood pressure monitoring on sleep quality in men and women with hypertension: Dipper versus non-dipper and race differences. Am J Hypertens. 2018 Sep 11. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת

רבים ממטופלי שעברו ABPM מתאוננים על הפרעה סובייקטיבית באיכות השינה משתי סיבות. האחת, עצם ניפוח השרוול והשנייה, בגלל מתן שתן מספר פעמים בלילה. במחקר התצפיתי הנוכחי שבו נכללו אנשים עם איכות שינה נמוכה שחלקם סבלו מיל"ד אבל כולם היו בגיל הביניים לא נמצא שניטור אמבולטורי של לחץ הדם בשינה מפריע לאיכות השינה ושהיא תלוייה יותר במאפיינים האישיים השונים של כל נבדק שמושפעת גם מהפעילות במשך שעות היום וממצבי דחק שלא נבדקו במחקר הנוכחי. מרבית מטופלי הם קשישים מגיל 65 ומעלה וסובלים מהפרעות בשינה בגלל מתן שתן מספר פעמים בשינה ולכן אמינות הניטור בשינה יורדת בהרבה. הממצא השני הראה שירידה בלתי מספקת בלחץ הדם הסיסטולי בשינה (non-dipping) היא מאפיין פיזיולוגי אמיתי ואינו נגרם ע"י התעוררות בגלל מדידת לחץ הדם בשינה. הממצאים במחקר תומכים גם בדעה שאיכות שינה גרועה קשורה בפרופיל של non-dipping אם כי היות המחקר תצפיתי לא מאפשר קביעת סיבתיות (אולי להיפך, non-dipping גורם לאיכות שינה גרועה?). מגבלות המחקר במיעוט משתתפים ובביצוע אקטיגרפיה במקום פוליסומנוגרפיה.

כתיבת תגובה